Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

196. Munkaügyi Levelek

 • Naptári napon átnyúló munkanap és munkaszüneti nap
 • Kötetlen munkarend – alkalmazási feltételek
 • Munkaidő-beosztás módosítása megállapodással
 • Szabadságolási tilalom bevezetése
 • Tanítási szünet és szabadság
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság és a nyugdíjba vonulás
 • Szociális gondozói díj
 • Kinevezés a közszférában – a nyugdíj szüneteltetésével
 • Nyugdíjas közalkalmazott – a felmentés „időzítése”
 • Pótlékkülönbözet megfizetése – ha megszűnt a közalkalmazotti jogviszony
 • Vasárnapi pótlék és alkalmi munka
 • Kiegyenlítő nap és díjazása
 • Jogellenes munkavállalói munkaviszony-megszüntetés – a lehetséges jogkövetkezmények
 • Azonnali hatályú felmondás – a munkáltató felmondása után
 • Munkakörtől eltérő feladat ellátása – utasításra vagy szerződés/kinevezés módosítással
 • Munkaadói mentesülés a kárfelelősség alól – a munkavállaló kizárólagos és elháríthatatlan magatartása
 • Adminisztratív teendők – kiküldött munkavállalók fogadása esetén