Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

206. Munkaügyi Levelek

 • Megőrzési felelősség személyszállításban
 • Forgalmi engedély – a megőrzési felelősség tárgya
 • Igényérvényesítés a munkavállalóval szemben
 • Munkahelyi balesetből eredő kárigény munkaerő-kölcsönzés esetén
 • Mentesülés a kárfelelősség alól – a munkavállalói kizárólagos és elháríthatatlan magatartás
 • Pótlék a nehéz munkakörülményekért
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság munkavállalónak
 • Munkabér megfizetésének elmulasztása
 • Hivatalsegéd további munkaviszonya
 • Készenléti jellegű munkakör – napi kilencórás részmunkaidőben
 • Készenléti jellegű munkakör – a lényegesen alacsonyabb igénybevétel
 • Fizetés nélküli szabadság után bérkorrekció továbbfoglalkoztatás hiányában
 • Szabadság tárgyévet követő kiadásának 2020-as szabályai
 • Kiküldött munkavállalók – a munkaügyi dokumentumok megőrzése
 • Vezető állású munkavállaló – a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei
 • Védett korban – munkáltatói felmondás
 • Engedély nélküli kivitt dobozok
 • Átszervezés megítélése a munkavállalói véleménynyilvánítás tükrében