Csongrád Megyei Iparszövetség

207. Munkaügyi Levelek

 • Munkabérből levonás szabályai – ami megmarad
 • Órabéres munkavállaló távolléti díja fizetett ünnepre
 • Pedagógusi ágazati szakmai pótlék – az összeg időarányosítása
 • Teljesítendő munkaidő meghatározása munkaszüneti nap esetén
 • Besorolás pedagógus I. fokozatba
 • Órában nyilvántartott pótszabadság átvitele 2021-re
 • Megállapodás a szabadság tárgyévet követő kiadásáról a Kjt. szerint
 • Közalkalmazotti jogviszony átalakulása egészségügyi szolgálati jogviszonnyá
 • Egészségügyi alkalmazott nyugdíjba vonulása
 • Külföldi kiküldetés nemzetközi áruszállításban
 • Önkormányzati feladatellátás költségvetési szerv által
 • Krónikus beteg pedagógus munkavégzése a veszélyhelyzet alatt
 • Jegyző közszolgálati jogviszonyban nyugdíjasként
 • Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás – indokolással