Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

209. szám Munkaügyi Levelek

 • Cafeteria-túlfizetés elszámolása az illetménnyel szemben
 • Kisgyermeknevelő helyettesítési pótléka
 • Jubileumi jutalom – a jogszerző idők
 • Hallgatók – bérlet és szabadságmegváltás
 • Munkaviszony-megszűnés a munkaidőkeret lejárta előtt – a bér elszámolása
 • Besorolási feltételek – a felsőfokú szakképzettség megszerzése
 • Személyi illetmény sorsa – a jogosultság kérdései
 • Felmentés az öregségi nyugdíjra való jogosultságra figyelemmel
 • Vezető közalkalmazott egészségügyi szolgálati jogviszonyban
 • Pótszabadság a gyermek után, ha a házastárs nem szülő
 • Vezetői megbízás meghosszabbítása
 • Nyugdíjba vonulás egészségügyi szolgálati jogviszonyból
 • Összeférhetetlenség a cégen belül
 • Színlelt megbízási szerződés következményei
 • Új munkaviszony létesítése a felmondási idő alatt
 • Munkavállalói felmondás következményei
 • Üzemitanács-választás – kötelezettség és megsértése szankció nélkül