Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

216. szám Munkaügyi Levelek

 • Felmentés – a köztisztviselő egészségügyi alkalmatlansága
 • Kölcsönvevői kollektív szerződés hatálya – a végkielégítés összege
 • Munkavállalói felmondás – a felmondási idő lehetséges tartama
 • Túlvett szabadság – a visszavonás kérdése
 • Pedagógus pótszabadságának megválthatósága
 • Dajka szabadsága
 • Munkaidő-gazdálkodás – a rugalmasság jogi korlátai
 • Bérpótlékszámítás – a törvénytől eltérő kalkuláció
 • Gyermeklétszámhoz igazodó vezetői pótlék változása
 • Távolléti díj számítása pedagógusok esetében
 • Távollétidíj-számítás szociális intézményben
 • Köztisztviselői nyelvpótlék mértéke különböző nyelvvizsgákkal
 • Elektronikus bérjegyzék – követelmények és ellenőrizhetőség
 • Elektronikus bérjegyzék – a kiküldés
 • Oktatáson való részvétel megtagadása és következményei
 • Átsorolás időpontja és a szakképesítés megszerzése
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás – időkorlát-megállapodásban