Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

218. szám Munkaügyi Levelek

 • Felmondás Covid-védőoltás hiánya miatt az egészségügyben
 • Nem oltakozó munkavállaló
 • Alapvizsga elmulasztása és a jogviszonymegszűnés
 • Azonnali hatályú felmondás irodaszerek eltulajdonításáért
 • Besorolás óvodapedagógus-diploma megszerzésére tekintettel
 • Köztisztviselői besorolás – a közhasznú munkavégzés beszámítása
 • Alkalmi munka – az időkorlátok
 • Bölcsődei dajka – végzettség és besorolás
 • Borravaló elfogadhatósága – munkáltatói szabályozási lehetőségek
 • „Covid-pótszabadság” – pénzben megválthatatlan
 • Gyógypedagógusok, logopédusok – a heti kötelező óraszám
 • Készenlét – időtartam, nyilvántartás és átalánydíjazás
 • Belső ellenőrzés – a vezető személye
 • Kollektívszerződés-módosítás és a szakszervezeti reprezentativitás változása
 • Polgármesteri hivatal gazdasági vezetője és a munkáltatói jogkörgyakorlás
 • Utasítással ellentétes magatartás miatti baleset