Csongrád Megyei Iparszövetség

Súlyos lemaradás fenyegeti a hazai vállalkozásokat, de itt a segítség

A digitális transzformációra már nem lehet csupán egy kifizetődő üzleti lehetőségként tekinteni, a folyamatban való helytállás ugyanis ma már a versenyképesség megőrzésének, a vállalatok fennmaradásának az előfeltételévé vált. Aki kimarad, az lemarad, és jó eséllyel eltűnik a süllyesztőben. A nyilvánvaló fenyegetés ellenére viszont a vállalatok vezetői – főleg kkv-méret esetén – egyelőre nem érzik a helyzet súlyosságát, a lemaradásuk pedig szembeötlő. A megfelelő tudatosság hiánya mellet, mindez a tech-affinitás alacsony voltának, és a korlátozott erőforrásoknak is betudható. A böngészőből is elérhető, könnyen elsajátítható és költséghatékony SaaS alkalmazások viszont hatékony támogatást nyújthatnak a kisebb méretből adódó hátrányok ledolgozására is. Cikkünkben arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk a SaaS modell szerepét a kkv-szektor digitális transzformációjában.
 

Miről szól a digitális transzformáció?

A digitális transzformáció a digitális eszközök egyszerű implementációját meghaladva egy szükséges paradigmaváltásról szól, amelynek lényegi eleme a technológia felhasználása az üzleti lehetőségek kiaknázására, növekedésre, valamint egy humánusabb szervezet (a munkavállalók egyre több magasabb hozzáadott értékű feladat elvégzésében vehetnek részt) megteremtésére.

A kkv-k egyedi útja a digitális transzformációban

Jóllehet a kis- és középvállalati szektor az idetartozó vállalatok számossága miatt a gazdaság motorjának is tekinthető, több olyan tulajdonsággal bír, amely megnehezíti hatékony reakciót a piaci kihívásokra és lehetőségekre. Mivel a digitális transzformáció alapvetően a változó piaci viszonyokra történő hatékony reakciót jelenti a digitális eszköztár felhasználásával, a kkv-k esetében ez a folyamat egyedi irányt vesz:

  • A digitális képességek alacsonyabb szintje az alkalmazottak körében pszichológiai tehetetlenséget eredményezhet.
  • A szűkös pénzügyi erőforrások miatt a nagy, átfogó változtatások helyett előtérbe kerülhetnek az egyedi projektek.
  • A rugalmas munkafolyamatok és az alacsony szervezeti bürokrácia kedvezhet az új szoftveres megoldások bevezetésének.

A kkv-k a nagyobb szereplőkhöz képest szűkösebb erőforrásokkal rendelkeznek, ami nem csak pénzügyi értelemben érvényesülhet, hanem az alkalmazottak digitális képességeit illetően is. Egyéni, munkavállalói szinten mindez könnyen vezethet pszichológiai tehetetlenséghez, ami akadálya lehet a vállalat jövőbeli innovációs törekvéseinek is.

A szűkös pénzügyi erőforrások miatt a kkv-k ritkán engedhetik meg maguknak, hogy a teljes üzleti modelljüket átformálják, így általában egyedi fejlesztési projektek valósítanak meg a versenyképességük megőrzése érdekében. A korlátozott pénzügyi tartalékok miatt a projektekhez ritkán tudnak igénybe venni digitális transzformációs tanácsadást, így a bevezetésre kerülő technológiának is egyszerűen implementálhatónak kell lennie. A nagyvállalatokkal ellentétben egy kisebb piaci szereplő számára végezetes lehet, ha olyan technológiába fektet be, amelyről később kiderül, hogy szükségtelen (presztízsberuházás), vagy nem illeszkedik megfelelően a szervezeti működéshez.

A kkv-k viszont olyan előnyöknek is a birtokában vannak, amelyek megkönnyíthetik a digitális transzformációt. Ilyenek a kevésbé komplex és rugalmas munkafolyamatok, illetve a lapos szervezeti struktúra, amely alacsonyabb fokú vállalati bürokráciát eredményez.

MINDEZ JÓL JÖHET, HA A VÁLLALAT AZ ALAPOKTÓL KÍVÁNJA ÚJRATERVEZNI A FOLYAMATAIT, ÉS AKKOR IS, HA EGY ÚJ SZOFTVERES MEGOLDÁST SZERETNÉNEK HOZZÁILLESZTENI A MEGLÉVŐ FOLYAMATOKHOZ.

Társak a digitális transzformációban: SaaS és kkv

A felhő alapú számítástechnika – és azon belül a Software as a Service modell – alkalmazása egy diszruptív innovációt jelent, amely arra készteti a szervezeteket, hogy újragondolják az informatikai rendszereik menedzsmentjét. A SaaS szolgáltatók a felhő infrastruktúrában kifejlesztett alkalmazásokat nyújtanak az ügyfeleiknek, akik a mögöttes szoftver és hardver infrastruktúrához nem, csak korlátozott specifikus konfigurációkhoz férhetnek hozzá. Az elérés olyan vékony klienseken keresztül biztosított, mint amilyen az internetes böngésző is.

Amennyiben egy kkv digitális vállalattá válna, a SaaS modell segíthet megtenni az első lépéseket ebbe az irányba, hiszen pont azokat a hátrányokat lehet vele ledolgozni, és azokra az előnyökre rásegíteni, amelyekkel egy kkv-méretű vállalat rendelkezik:

  • A pénzügyi erőforrások problémáján enyhíthet, hogy a SaaS modellek árazási rendszere, valamint az elhanyagolható műveleti és karbantartási kiadások kiszámíthatóbb IT-költségtervezést tesznek lehetővé. Amellett, hogy a műveleti és karbantartási kiadások elhanyagolhatónak tekinthetők, a kiadások a közműszolgáltatásokhoz hasonlóan a felhasznált erőforrásoknak megfelelően növekednek.
  • A technológiát eleve „készen” kapják, a frissítések útján folyamatosan hozzáférnek a legkorszerűbb megoldásokhoz. A kkv-knak nem kell feltétlenül költséges technológiai innovációra specializált szervezeti egységet fenntartaniuk. Ennek köszönhetően számottevően csökkenthető a bizonytalan kimenetelű hardverfejlesztési projektek száma.
  • A SaaS modell lehetővé teszi, hogy a nem IT-fókuszú vállalatok több figyelmet fordítsanak az elsődleges folyamataikra. Ez pedig, mivel manapság egy vállalat sem létezhet hatékony IT-támogatás nélkül, óriási tehermentesítést jelent a számukra.
  • A felhőalapú szoftverek (pl. dokumentum-kezelők, projektmenedzsment szoftverek, videó-konferencia alkalmazások) a kooperatív munkakörnyezet megteremtését is lehetővé teszik, a mobileszközökről is elérhető alkalmazások pedig rugalmas és mobilis munkaviszonyokat teremtenek a kkv-kban.
  • A képességhiányból eredő pszichológiai tehetetlenség kialakulásának kockázatát csökkenti, hogy a szoftverek elsajátítása egyszerű feladat. Általános vélekedés, hogy a kkv-szektor „nem áll túl jól” a digitális transzformáció tekintetében, hiszen nem rendelkeznek a szükséges informatikai és üzleti tudással. A SaaS megoldások éppen ezért egyszerűek és a használatukat intuitív módon el lehet sajátítani. Ez kimozdítja az ügyfeleket a komfortzónájukból és a későbbiekben már a komplexebb megoldásoktól sem fognak megijedni. 

Mit kínál a hazai piac?

A legtöbb SaaS megoldás többnyire belső, illetve kereskedelmi ügyviteli folyamatokat támogat. Az alkalmazások – ha közvetve is – megalapozhatják a nemzetközi piacra lépést, illetve nagyobb ügyfélelérést tesznek lehetővé, vagyis az adminisztrációs terhek enyhítésén túl, az üzleti modellre is hatással lehetnek.

Trustchain

A Trustchain az átláthatatlan és rugalmatlan, sokszor papíralapon végzett szerződéskötésre nyújt digitális alternatívát. Az adminisztratív terhek az értékteremtő folyamatok megvalósulása elé gördítenek akadályt, amelyet a szolgáltatásba épített automatizmusok (nagy mennyiségű számla generálása, visszatérő szerződések) oldanak fel. A digitális szerződéskötő platform egy blockchain alapú bizalmi szolgáltató infrastruktúrájára épült. A platform a szerződések kezelésében, az e-aláírások kibocsátásban, valamint távoli ügyfélazonosításban segíti a vállalatokat.

A platform már 56 országból érhető el, és összesen 2500 regisztrált felhasználója van. Az alapítók célja, hogy a megoldásuk a bizalmi alapon nyugvó üzleti kapcsolatok létrejöttét segítse elő. A vállalatok a megoldás segítségével kiterjeszthetik az ügyfélbázisukat, hiszen a platform automatizációs megoldásának köszönhetően sokkal több ügyféllel tudják lebonyolítani az ügyletek adminisztratív háttérfolyamatait, mint korábban.

Számlázz.hu és a Billingo

A Számlázz.hu és a Billingo megoldásai biztosítják a bejövő számlák kezelését, az e-számlák kibocsátását és a tömeges számlagenerálást is. A vállalatok ökoszisztéma építésbe kezdtek, és a portfóliójukat több vállalati adminisztrációt támogató termékkel (Számlázz.hu: digitális pénzügyi asszisztens, Billingo: kiadáskezelő) is kiegészítették már. A megoldások azért tudtak sikeresek lenni, mert arra a feltevésre alapozták az értékajánlataikat, hogy a vállalatok a saját területükön sokkal több értéket tudnak teremteni, ha nem számlaírással vagy éppen a könyveléssel töltik az idejüket.

Egy 2020-as felmérés (a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Billingo közös felmérése) szerint az 5 főnél több, de 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató kkv-k 45 százaléka már használ valamilyen online számlázót. Ez a szám 2021. január 4-én érvénybe lépő kötelező számlaadat szolgáltatást előíró jogszabállyal valószínűleg csak tovább nőtt. A Számlázz.hu megoldását az oldalon található információk szerint már több mint 450 000 vállalkozás használja, ami a piac méretéhez képest (2019-ben a KSH 836 000 mikró-, kis- és középvállalkozást regisztrált) kifejezetten magasnak mondható.

Péntech

Online platform, ahol az ügyfelek egy algoritmus segítségével személyre szabott hitel és faktoring ajánlatokhoz férhetnek hozzá. A termék bonyolult és hosszadalmas igénylési folyamatát egyszerűsíti le és teszi átláthatóvá. Ezzel súlyos adminisztrációs tehertől szabadítja meg a kkv-kat és hatékonyan támogatja azokat a szervezeteket, ahol nincs pénzügyi vezető, aki a folyamatokat megfelelő képzettség mellett hatékonyan végre tudná hajtani.

Egy rövid regisztráció után az ügyfél percek alatt hozzájuthat a hitelajánlatokhoz, a céges dokumentumok feltöltése után pedig viszonylag rövid időn belül (a cég honlapja szerint akár 48 órán belül) előminősítik a hiteligénylést. Emellett a szerződött ügyfelek digitális tanácsadásban is részesülhetnek. A szolgáltatás elsődleges célcsoportját a kkv-méretű vállalatok jelentik, több mint 800 ügyfele van már, akik 15 milliárd forint feletti értékben igényeltek már rajta keresztül finanszírozást.

QUiCK

A QUiCK-et fejlesztő Riport Applications több pénzügyi és könyvelési adminisztrációt támogató alkalmazást is fejleszt, kkv-nak és könyvelőknek egyaránt. A QUiCK egy költség- és bevételnyilvántartó szoftver OCR számlaolvasóval, likdviditástervezővel, és egyéb pénzügyi funkciókkal rendelkezik.

Az „okos” számlaiktató funkcióval rendelkező cash flow nyilvántartó szoftver, amellett, hogy a számlák gyors feldolgozása és rendszerezése mellett hatékonyan csökkenti az adminisztrációval járó terheket és így értékes munkarőt szabadít fel. A cash flow tábla segítségével a likviditás és az eredmények átláthatóságát biztosítja. Ezzel támogatva azoknak a kkv-knak az ügyviteli folyamatait, ahol a hiányzik a pénzügyi szervezeti egységhez kötődő szakértelem.

Mik azok a SaaS Multicloud rendszerek?

A SaaS Multicloud rendszerekkel a digitális transzformáció is könnyebben előmozdítható. Az API-standardok lehetővé teszik, hogy a robosztus informatikai rendszerekkel ellentétben az alkalmazásokat a vállalatok egyszerűen és gyorsan implementálják, karbantartási és műveleti nehézségektől mentesen. Egyszerű, különálló SaaS megoldásokból puzzle-szerűen lehet felépíteni komplett informatikai rendszereket, amelyeket a későbbiekben igény szerint lehet bővíteni, vagy az alkotóelemeit más szoftverkomponensekre cserélni.  

A vállalati szférában az utóbbi években fogalmazódott meg az igény, hogy az átfogó, általában egy szolgáltatótótól származó szoftvercsomagokat több különböző fejlesztő termékeire cseréljék. Ehhez az IT-stratégiához leginkább olyan vállalatok fordulnak, amelyeknél eredendően alacsonyak az IT-költségeik és rugalmasabb szervezeti struktúrában működnek. Az ilyen modulárisan felépített architektúrák számos előnnyel bírnak a nagyobb szoftvercsomagokhoz képest.

ELKÉPZELHETŐ, HOGY EGY TÖBB SAAS ALKALMAZÁSBÓL FELÉPÍTETT ARCHITEKTÚRA JOBBAN KI TUDJA SZOLGÁLNI A VÁLLALAT EGYEDI FOLYAMATAIT, MINT AZ ADOTT IPARÁGRA SZABOTT STANDARDIZÁLT SZOFTVERCSOMAG.

A SaaS alkalamzásokat lecserélni is könnyebb, így a vállalat agilis módon válogathat a különböző részfolyamatait támogató alkalmazások között. A váltás költsége jóval alacsonyabb, mint egy on-premise (helyben telepített) szoftvernél, így egy jobb ajánlat esetén az ügyfelek könnyen elfordulhatnak az aktuális szolgáltatójuktól, ami sokkal élesebb versenyhelyzetet teremt a SaaS cégek között.

Akkor tulajdonképpen össze lehet legózni egy vállalkozást?

Egy kis vállalkozás fontosabb adminisztratív és pénzügyi folyamatait támogató informatikai rendszert legalábbis mindenképp. A cikkben szereplő vállalatok közül többen partner platformokként működnek, azaz integrációjuk az egymással kommunikáló API-k segítségével könnyen, percek alatt megoldható.

Tegyük fel, hogy valaki egy üzleti ötletét megvalósítandó, egy digitális vállalkozást szeretne indítani. A megrendelésekre vonatkozó szerződéseit könnyedén kezelheti a Trustchain platformján keresztül, a bejövő számlák kezelését és a számlakibocsátást valamelyik számlázó alkalmazás segítségével valósíthatja meg, a később pedig a számlákból a QUiCk számlaiktató funkciója segítségével kimutatásokat készíthet. Amennyiben időközben beszállítói finanszírozásra lenne szüksége, a Péntech alkalmazása lehet a segítségére.

Ezzel kis túlzással kész is a digitálisan támogatott vállalkozás. A rendszer felállt, a komponensek hatékonyan kommunikálnak egymással.

Személyes kapcsolat és edukáció

A SaaS cégek által alkalmazott módszertan szerint a szolgáltatás egy közös tanulási folyamat következtében fejlődik és bővül. A vállalatok nagyban támaszkodnak a visszajelzésekre, igyekeznek minél személyesebb kapcsolatot ápolni az ügyfeleikkel. Erre nagy szükség van, hiszen sok esetben az ügyfelek olyan termékeket vezetnek be a napi működésükbe, amihez hasonlót korábban nem használtak.

A DIGITÁLIS ESZKÖZÖK TERÉN SZERZETT CSEKÉLY TAPASZTALAT LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A SAAS VÁLLALATOK EDUKÁCIÓS KAMPÁNYOKAT VEZETNEK, ÉS OLYAN TERMÉKEKET ALAKÍTANAK KI, AMELYEK HASZNÁLATA RENDKÍVÜL INTUITÍV, KÖNNYEN ELSAJÁTÍTHATÓ.

A jövőben várhatóan, a digitális átalakulás felgyorsulásával, egyre több vállalakozás talál majd rá ezekre a kreatív szolgáltatásokra, az újonnan érkezők felkészítése pedig megkívánja majd a célzott edukációs kampányok kiterjesztését és az elérhetőségük növelését is.

Kitekintés

A SaaS megoldások egyik legnagyobb előnye, hogy a különböző szoftverek integrációja egyszerűen megvalósítható és az egymással hatékonyan kommunikáló alkalmazásokból a vállalatok egyedi folyamatait lefedő IT rendszerek alakíthatók ki. A kkv szektor digitális transzformációjában tehát megkerülhetetlen a szerepük, ám a bennük rejlő potenciál széles körű felismeréséhez és a hatékony alkalmazásukhoz ingyenes oktatási kampányokra és digitális tanácsadásra lehet szükség.

ENNEK AZ „EVANGELIZÁCIÓS” FOLYAMATNAK A MEGVALÓSÍTÁSÁRA VISZONT A LEGTÖBB SAAS VÁLLALATNAK NINCSENEK MEG A KAPACITÁSAI, EGY ILYEN FOLYAMAT VÉGHEZVITELÉHEZ AKÁR ÁLLAMILAG KOORDINÁLT KAMPÁNYOKRA IS SZÜKSÉG LEHET.

Forrás: Portfolio