Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

229. Munkaügyi Levelek

 • Megváltozott munkaképesség – a pótszabadság arányosítása
 • Esedékesség évét megelőző időszakra járó szabadság kiadása
 • Szabadságmegváltás – a Kttv.-ből a Kit. hatálya alá kerülő tisztviselőnél
 • Fizetés nélküli szabadság a szülői szabadság után és végkielégítés
 • Alkotói szabadság pedagógusoknak
 • Munkaközi szünet – napi hatórás részmunkaidőben
 • Kisgyermekes munkavállaló munkaidő-beosztása
 • Munkavédelmi cipő ára és a munkaviszony megszűnése
 • Helyettesítésre szóló kinevezés – a határozott idő lejártának időpontja
 • Nyugdíjasok közszolgálati foglalkoztatása
 • Változás az óvoda mint munkáltató személyében
 • Pedagógus-munkakör – a szükséges szakképzettség
 • Bölcsődei dajka besorolása képesítés nélkül
 • Pedagógus szakmai gyakorlata – ami nem számít
 • Egyéb juttatások keresőképtelenség alatt
 • Vezetői pótlék figyelembevétele a távolléti díjban
 • Köztisztviselői jubileumi jutalom – a jogszerző idő
 • Kollektív szerződés alkalmazhatósága – a cég beolvadása esetén