Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

239. szám Munkaügyi Levelek – 2023. január 17.

 • Szabadság elszámolása négynapos munkahét esetén
 • Munkaidő-kedvezmény nyilvántartásad
 • Munkaszüneti nap elszámolása egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő és napi pihenőidő
 • Munkába járás két munkahelyre
 • Vendéglátás – kizárt a kötetlen munkarend
 • Jognyilatkozat címzése – lakcím vagy tartózkodási hely
 • Korábbi foglalkoztatási jogviszonyok igazolása
 • Német állampolgár külföldi foglalkoztatása
 • Munkabérből történő levonás – 50 százalékot meghaladó
 • Jelenléti bónusz bevezetése
 • Veszélyességi pótlék az egészségügyben
 • Munkaviszonyban álló munkavállaló jubileumi jutalma kulturális intézményben
 • Egészségügyben dolgozók szolgálati ideje – a szolgálati elismeréshez
 • Gazdasági vezető besorolása a szociális ágazatban
 • Munkáltatói jogkört gyakorló munkavállalók és az üzemi tanács
 • Polgármester – társadalmi megbízatásban
 • Aljegyzői tisztség betöltése