Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

A beutalás rendszere

Az egészségbiztosítási törvény valamennyi beteg részére biztosítja a szabad orvosválasztás jogát. Ez azt jelenti, hogy a biztosított maga választhatja meg az orvost, illetve intézményt, ahol az ellátást elvégzik. A szabad orvosválasztás joga azonban nem korlátlan, befolyásolják például a beutalás szabályai.

Beutaló nélkül igénybe vehető ellátások

A sürgősségi ellátásnál nincsenek megkötések, azt bármely szolgáltatónál lehet kérni, beutaló nélkül.

Természetesen az alapellátáshoz tartozó háziorvosi ellátás is igénybe vehető a választott háziorvosnál. A háziorvosi szolgálat működését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozza. Ha a beteg nem tudja felkeresni a választott háziorvost, a szolgáltatást annál a finanszírozott háziorvosnál veheti igénybe, amelynek ellátási területén tartózkodik. Az illetékes háziorvos az utcanévlista alapján kikereshető az önkormányzatok honlapján.

Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását végző (házi) orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás. A járóbeteg-szakellátások többsége (lásd a következő fejezetet) csak beutalóval vehető igénybe. Ettől azonban meghatározott esetekben el lehet térni, például sürgős szükség esetén nem kell beutaló. A fekvőbeteg-szakellátás is beutaló alapján, míg sürgős esetben beutaló nélkül kérhető.

Nem sürgősségi egészségügyi szolgáltatás esetén elsősorban azoknál az egészségügyi szolgáltatóknál vehető igénybe, illetve azokba az intézményekbe adható beutaló, amelyek a beteg lakóhelyéhez legközelebb vannak, illetve finanszírozási szerződéses jogviszonyban állnak az illetékes egészségbiztosítási pénztárral. Az ellátást az illetékes egészségbiztosítási pénztáron kívül (például másik régióban, vármegyében, másik pénztárhoz tartozó kórháznál) csak annak hozzájárulásával lehet igénybe venni.

Szakellátás esetében, ha a biztosított lakóhelyéhez tartozó egészségügyi szolgáltatónál az ellátást nem tudja igénybe venni., akkor a megfelelő ellátás bármely más egészségügyi szolgáltatónál igénybe vehető.

A beutalási rendszer

Az alábbi járóbeteg-szakellátások beutaló nélkül – előzetes időpont kérés/foglalás mellett – vehetőek igénybe:

  • bőrgyógyászati szakrendelés,
  • nőgyógyászati és gyermeknőgyógyászati szakrendelés,
  • urológiai,
  • pszichiátriai és addiktológiai,
  • fül-, orr-, gégészeti-, valamint csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészeti,
  • szemészeti, gyermekszemészeti,
  • általános sebészeti és baleseti sebészeti,
  • onkológiai szakellátás.

A fentiektől eltérő szakrendelések beutaló nélkül felkereshetőek, ám előzetes időpontfoglalásra nem sürgősségi esetekben szükség lehet.

Nem szükséges beutaló a különböző társadalombiztosítás vagy szociális ellátásokra való jogosultság megállapításához előírt vizsgálatok igénybevételéhez sem.

Nem szükséges a beutaló abban az esetben sem, ha a beteg úgy ítéli meg, hogy az egészségi állapota miatt azonnali ellátásra van szüksége, és a beutaló háziorvos felkeresése ezt jelentősen késleltetné. Ekkor a járóbeteg-szakellátás orvosa – a vizsgálatot követően – dönt az azonnali ellátás szükségességéről. Ha a vizsgálat alapján az orvos úgy ítéli meg, hogy a beteg azonnali ellátása nem szükséges, a biztosított személyt a beutaló orvoshoz irányítja.

Minden egyéb járóbeteg-szakellátás csak beutalóval és előzetesen kért időpontban vehető igénybe. A beutaló 90 napig érvényes, ezen időtartamon belül fel kell keresi a beutalóban meghatározott járóbeteg szakellátást végző egészségügyi intézményt vagy orvost.

A beteg területi ellátására kötelezett szolgáltató az ellátást nem tagadhatja meg.

A járóbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók területi ellátási kötelezettségéről az országos tisztifőorvos nyilvántartást vezet.

A beteget kérésére be lehet utalni a beteg ellátására területileg (lakó/tartózkodási helye szerint) nem kötelezett intézménybe is, ha a választott intézmény a beutaló orvos vagy a beteg részére írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a beteget.

Az érintett egészségügyi intézmény a beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e a beteget, azzal, hogy az ellátást csak akkor tagadhatja meg, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását az ellátási területén kívüli betegek fogadása veszélyezteti, és a feladat ellátására az egészségbiztosító által lekötött szabad kapacitással nem rendelkezik.

Forrás: Webbeteg