Csongrád Megyei Iparszövetség

ADÓ KÓDEX 2008/7. sz.

Nonprofit kalauz 2008.
Nonprofit szerveztek és szabályozásuk
Közhasznú jogállás
Önkéntes jogviszony
Regisztráció
1 %-os törvény
Nemzeti Civil Alapprogram
Számviteli és adózási tudnivalók

ADÓ KÓDEX 2008/6. sz.

Nyugdíjbiztosítás 2008

Nyugellátás fedezete
– magánnyugdíjpénztár
– minimális járulékalap
– járulékmértékek
– megállapodás
– egészségügyi hozzájárulás
– bejelentés, adatszolgáltatás

Nyugellátás megállapítása
– igények elbírálása
– saját jogú nyugellátások
– hozzátartozói ellátások
– szolgálati idő

Saját jogú nyugdíjas munkavégzés
Nemzetközi nyugdíjügyek
Jogszabályok jegyzéke

ADÓ KÓDEX 2008/5.szám

Ingatlan 2008.

Hatályos jogszabályok, magyarázatokkal
– a tulajdonjog tartalma
– szerződéstípusok
– mellékkötelezettségek
– írásba foglalás, ellenjegyzés
– adózási szabályok
– lakás célú támogatások

ADÓ KÓDEX 2008/4.szám

Egészségbiztosítás 2008.
Hatályos törvények, magyarázatokkal

– egészségbiztosítási pénzbeli ellátás
– egészségügyi szolgáltatások
– egészségbiztosítási pénztárak
– az ellátások igénybevétele

ADÓ-KÓDEX 2008/3.sz.

Számvitel 2008 – A törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal

– könyvvizsgálati kötelezettség változása
– jogharmonizáció
– időbeli elhatárolás
– térítés nélkül átvett eszközök, szolgáltatások
– könyvvezetés devizában
– elektronikus letétbe helyezés és közzététel

ADÓ KÓDEX 2008/1-2.szám

Társadalombiztosítás 2008.
Törvények és rendeletek – részletes magyarázatokkal

– Az 1997.évi LXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről és a végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI.5.) kormányrendelet egységes szerkezetben.
– Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény.
– A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény és a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) kormányrendelet egységes szerkezetben.
– A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény.
– Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásnak részletes szabályairól szóló 213/2007. (VIII.7.) kormányrendelet.
– A komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII.5.) kormányrendelet.
– Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII.23.) kormányrendelet.
– Az 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról.
– Az 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról.
– A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII.30.) kormányrendelet.

ADÓ-KÓDEX 2007/8. szám

Pénzügyi – számviteli szakképesítések 2007.
Szakmai és vizsgáztatási követelmények
– mérlegképes könyvelő
– pénzügyi-számviteli ügyintéző
– adótanácsadó, okleveles adószakértő
– biztosításközvetítő
– valutapénztáros
– bankreferens, banki termékértékesítő
Szakképzés finanszírozása
Képzési adókedvezmények

ADÓ-KÓDEX 2007/7. szám

– biztosítási jogviszonyok
– bejelentési kötelezettségek
– egészségügyi szolgáltatások
– pénzbeli ellátások
– ellenőrzés
– nyomtatványok

ADÓ-KÓDEX 2007/6. szám

Tevékenységek adózása
– egyéni vállalkozó
– mezőgazdasági őstermelő
– önálló és nem önálló tevékenység
– bérbeadás
– a bizonylati rend

ADÓ-KÓDEX 2007/5. szám

Nonprofit kalauz 2007
– Nonprofit szervezetek
– Közhasznú tevékenység – közérdekű önkéntes jogviszony – 1 %-os törvény
– A Nemzeti Civil Alapprogram és támogatási rendszere
– Alapítás, számvitel, adózás