Csongrád Megyei Iparszövetség

Ha nyár, akkor szabadság!

Sohasem késő a szabadság kiadására vonatkozó főbb szabályokról beszélni, még most sem, mikor várható változásokról szivárogtak ki hírek ebben a témában is. De jelenleg még a szabadságok kiadását a Munka Törvénykönyve szabályozza a 134. §-sában.

(more…)

Új irányelvek az Áfa-ban július 1-től. Valóban csökken az adminisztrációnk?

2011. július 1-től automatikusan hatályba lép az Európai Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete.

Egységes értelmezését adja az uniós áfa direktívának, melynek célja, hogy a tagállamok azonosan alkalmazzák az Áfa törvény előírásait, s fogalmait. Ezen belül elsősorban az adóalanyok fogalmát, az ügyleteket és azok teljesítési helyét. (more…)

Ha Ön számlaadásra kötelezett magánszemély, mert például bérbe adja ingatlanát, rendezheti saját maga is az adóelőlegét

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 

„A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania a számlaadásra kötelezett magánszemély által számlázott, valamint a felvásárlási jegy alapján kifizetett bevételből. Azonban ha a nem egyéni vállalkozóként, nem mezőgazdasági őstermelőként számlaadásra kötelezett magánszemély nyilatkozatot ad arról, hogy kéri az adóelőleg levonását, a kifizetőnek a (3) bekezdés szerint kell eljárnia.”  (more…)

Az üzleti év zárása során a telephelyek problémája is előkerülhet.

Hiányosság derülhet ki a 2010-es üzleti év zárásakor azzal kapcsolatosan is, hogy a cégbírósághoz be nem jelentett telephelyekről küldött e be a vállalkozás az új adattartalmú T201T bejelentő és változás bejelentő lapot.

(more…)

Tájékoztatás az aktuális problémákról, nevezetesen ismét a beszámolók készítéséről!

A már korábban is működő társaságok tudják, hogy a május hónap az évzárás izgalmas időszaka. Ha már minden gazdasági esemény lekönyvelésre került, az egyeztetések is megtörténtek, s elkészült az esetleg kötelező transzferár nyilvántartás, vagy a piaci árak alkalmazásához szükséges dokumentáció, a legfontosabb következő feladat az adózási kérdések eldöntése.

(more…)

Ismét döntés előtt állnak a társaságok, közeleg a beszámolók közzététele!

A Tao. törvényben már korábban megjelent a nyereség-minimum fogalma abból a célból, hogy szigorúbb ellenőrzés alá kerüljenek azok a vállalkozások, amelyeknél feltehető, hogy az adózás alól fiktív költségek elszámolásával, illetve a bevételek eltitkolásával próbálják kivonni magukat az adózás alól. (more…)

Ismét az egyszerűsített számlákról. De valóban olyan egyszerű a kitöltése?

A nyomtatvány ellátóknál számtalan típusú úgynevezett egyszerűsített számlatömb kapható, ugyanakkor ezek kitöltését nem mindig találjuk problémamentesnek. Az elmúlt időszakban különböző APEH állásfoglalásokat is olvashattunk ezzel kapcsolatosan, ami után arra gondolhatunk, hogy valóban nyomtatványfüggő a dolog. (more…)

Közeledik a beszámolók beadási határideje, ami többek között, a közzétételi díj befizetésével kezdődik.

A beszámolók elektronikus közzétételhez minden vállalkozásnak meg kell fizetnie a közzétételi díjat, ami 3000 Ft. Ennek minden esetben a beszámoló közzététele előtt kell megtörténnie. (more…)

Aktualizálva lett a számviteli szabályzata?

Mert több százezres bírságot kockáztat azzal, ha nincs elkészítve!

Egy társaságnál a szabályzatkészítés és annak aktualizálása folyamatos feladatot jelent. A Számviteli törvény 14.§. szerint a törvényben rögzített alapelvek alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát. (more…)

Társasága rendelkezik megválasztott tisztségviselővel?

Ellenőrizze társasági szerződésében ennek érvényességét, mert az adószám felfüggesztését kockáztatja!
   
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a vezető tisztségviselőket határozott időre kell megválasztani. Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, akkor legfeljebb öt évre kell őket megválasztani.  Ha pedig a vezető tisztségviselők megbízási időtartamáról a tagok nem rendelkeznek egyáltalán, akkor öt évre megválasztottnak kell őket tekinteni. Kivéve persze azt a helyzetet, amikor egy társaságot valamilyen célból ennél rövidebb időtartamra létesítenek. (more…)