Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

A családi kedvezményre való jogosultság évközben megszűnhet!

A családi kedvezményt elsősorban azon gyermekek után lehet igénybe venni, akikre tekintettel családi pótlékot folyósítanak. A középiskolát befejező gyermekek után azonban – a Magyar Államkincstár határozatában feltüntetett időponttól – már nem jár a családi pótlék. Az ellátásra való jogosultság megszűnésére tekintettel a gyermek után már nem lehet igénybe venni a családi kedvezményt sem. 

(more…)

Már mentesülnek a kizárólag ingatlan bérbeadási tevékenységet folytató magánszemély adózók az adószám megszerzése alól.

Persze csak ha akarnak!

S hogy kik tartozhatnak e rendelkezés hatálya alá?

Azok az adószámmal nem rendelkező magánszemélyek, akiknek az áfa-adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységét kizárólag forgalmi adómentes ingatlan bérbeadás képezi és nincs olyan ügyletük, amely miatt közösségi adószámmal kellene rendelkezniük. (more…)

Az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény kimondja, hogy amennyiben azt a munkavállaló kéri, (more…)

Megkezdte az adóhatóság a 2009. évi folyószámla kivonatok kiküldését.

De ez nem azt jelenti azért, hogy mindenki kap!
Megkezdte az adóhatóság a folyószámla kivonatok és az éves késedelmi-pótlék értesítők kipostázását. Először a vállalkozások részére küldik meg, s aztán kerülnek csak sorra a magánszemélyek és egyéni vállalkozók. (more…)

Teendők, ha mint magánszemély részletfizetést kért a személyi jövedelemadójára

Bevallásában nyilatkozhatott a magánszemély a 100 eFt alatti adófizetéséről.
Az adózás rendjéről szóló törvény biztosítja, hogy a magánszemély ilyen esetben adóját négy hónapon belül fizethesse meg az első részlet esedékességétől, azaz 2010. június 20-tól számított legfeljebb négy hónapon belül, pótlékmentesen és egyenlő részletekben. (more…)

Jóváírta az adóhatóság a társas vállalkozások különadó előlegét

A hazai vállalkozások versenyképességének javítása érdekében 2010-től átalakultak a társasági adózás szabályai, nevezetesen a vállalkozások négy százalékos különadója megszünt.  Így a társas vállalkozások különadójára vonatkozó rendelkezések 2010. január 1-vel történt hatályon kívül helyezése miatt, a folyószámlákra, a tárgyévre 2010-ben felkönyvelt különadó előlegek jóváírásáról az adóhatóság hivatalból intézkedett, törölték.

A naptári év szerint működő adózók esetén a 2010. 04. 20-i és a 2010. 07. 20-i esedékességű különadó előleg összegeket, valamint a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók esetében a 2009. évben kezdődő üzleti év végét – 2010. évi mérlegforduló napot – követő időszakra előírt különadó előleg összegeket az adóhatóság 2010. április 12-én jóváírta. Ezzel kapcsolatosan a vállalkozóknak semmilyen teendőjük nincs.
A 2009-es év zárása után esetlegesen fennmaradó túlfizetésről azonban mindenképpen intézkedni kell, annak másik adónemre történő átvezetéséről be kell nyújtani a 1017-es nyomtatványt elektronikusan.

Forrás: adószabászat.hu; APEH

Megszűnt az alkalmi munkavállalói kiskönyv!

2010. április 1-től már csak egyszerűsített foglalkoztatásról lehet szó!

Az alkalmi munkavállalói könyveket 2010. július 31-jéig a munkaügyi kirendeltségeken le kell adni. A fel nem használt közteherjegyeket visszaváltására pedig azok átadásával és a vásárlást igazoló számla vagy egyéb okirat bemutatásával, személyesen vagy postai úton az állami adóhatóságnál 2010. szeptember 30-ig van lehetőség. (more…)

Ügyfélkapu-regisztráció már az APEH-nál is!

RangAdó vetélkedő fiataloknak ismét, s gyerekeink indulhatnak a rajzpályázaton is!

Az eddigieknél is több helyen lesz lehetőségünk, hogy Ügyfélkapu regisztrációt kezdeményezzünk. A korábban bevezetett új szolgáltatás annyira népszerűnek bizonyult, hogy március elejétől újabb adóhatósági ügyfélszolgálatok kapcsolódtak be a regisztrációs rendszerbe. A zökkenőmentes működés elindulása után rövid időn belül kiderült, hogy a szolgáltatás keresett és népszerű, ezért célszerű a regisztrálási lehetőség kiterjesztése. (more…)