Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Cégvezetés 2008/3.sz.

– Határidők márciusban

– A hazai informaitkai  cégek kitörési pontjai
– Illegális szoftverhasználat, szoftvervédelem
– Vezetői felelősség
– Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban
– Pénztári szféra 2.
– Kizárás a társaságból
– A társasági jog mögöttes szerződései
– Elektronikus cégeljárás – cégeljárás egyszerűbben
– Távközlés – mobil és vonalas újdonságok

– Gazdasági társaságok átalakulása
– A schengeni övezet

– Büntetőpontok közlekedőknek
– Ingatlanügyletek adózása
– A fogyasztók tájékoztatása

Cégvezetés 2008/2.sz.

– Határidők februárban
– Pénztári szféra 2008
– A vezető tisztségviselők felelőssége a céggel szemben
– A vállalati befektetési piac 2008-ban
– Adóváltozások 2008
– Termőföldtulajdon az Unióban
– A kisajátítás új szabályai

CÉGVEZETÉS 2007/12. – 2008/1.sz.

Határidők decemberben
– 2006-ra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
– 2007-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
– Határidők januárban
– 2007-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

– A banki szolgáltatásokról
– Ügyvédi szolgáltatások
– Cégvásárlás
– Interregnum a társaságban
– Tisztesség, jóerkölcs az üzleti kapcsolatokban

– A vállalkozások év végi feladatai
– Cégalapítás, kereskedelem Horvátországban
– Környezetvédelem – megtakarítással

– Ki marad a lakásban?
– A nem vagyoni kár megtérítése
– Bizonyítás a perben
– Verseny az egészségügyben?

Cégvezetés 2007/11. szám

Jogszabályváltozások
Határidők a gazdaságban
– határidők novemberben
– 2007-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
Mozgástér
– garanciális szabályok az autótechnikában
– váltójogviszonyok
– az üzleti titok védelme
– a szerződés megszüntetése
– bírságszankció versenyügyekben
– a fejvadászat
A hónap témája
– csődkódex
Unión belül

– az Európai Unió belső piacának védelme
– versenyhatóságok együttműködése
Magánterület
– az elővásárlási jog
– egészségügyi szolgáltatások

Cégvezetés 2007/10. szám

Jogszabályváltozások
Határidők a gazdaságban
Mozgástér
– Gépjárműbeszerzés, gépjárműhasználat
– A felmondás indoka: létszámcsökkentés
– Jogügyleteink biztonsága
– Titokvédelem a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaiban
– Vége a körbetartozásnak?
A hónap témája
– Környezetvédelem, ökogazdálkodás
Unión belül

– Általános forgalmi adó az Európai Unióban
– Munkaidő, pihenőidő

Cégvezetés 2007/07. szám

Jogszabályváltozások
Határidők a gazdaságban
– határidők júliusban
2006-ra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
– 2007-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
Mozgástér
Informatika 2007.
– Mi jön az elvárt adó helyett?
– A gazdasági bűncselekményekkel a kapcsolatos jogszabályi változások.
– A hitelezők utolsó mentsvára?
– Az összefonódások ellenőrzésének főbb szabályai.
– Haladék a társasági szerződés módosítására.
– Üzemi balesetek – a munkáltató felelőssége.
A hónap témája
Munkaügyi változások.
Unión belül

– Munkavállalás az Európai Unióban II.
Magánterület
– A közjegyzők szerepe a bankolásnál.
– Elbirtoklás a tulajdonostárssal szemben.

Cégvezetés 2007/06. szám

Jogszabályváltozások
Határidők a gazdaságban
– határidők júniusban
– 2006-ra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
– 2007-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
Mozgástér
– Távközlés – Mobil- és vonalas újdonságok 2007-ben
– Állásinterjú
– A cégműködés veszélyeztetése
– A kartellek versenyhivatali vizsgálata
– A cég alaptőkéje
A hónap témája
– Minimális követelmények a munkavédelemben
– Cégalapítás Ausztriában
Unión belül
– Munkavállalás az Európai Unióban
Magánterület
– Pénzforgalmi szolgáltatások
– Mögöttes felelősség

Cégvezetés 2007/05. szám

Jogszabályváltozások
Határidők a gazdaságban
– határidők májusban
– 2006-ra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
– 2007-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
Mozgástér
– az inkasszó – pénzkövetelések beszedése
– autóipar, szállítmányozás
– kisebbségben gazdasági társaságokban
– a körbetartozás
– kézbesítési szabályok
– a versenyfelügyeleti eljárások általános szabályai
– speciális társasági formák a hazai jogban
A hónap témája:
– alternatív foglalkoztatási formák
Unión belül
– szabadabb élet schengeni tagsággal
– az ipari parkok és a kis- és középvállalkozások
Magánterület
– hitelfelvétel – okosan
– ellopták az arcomat!

Cégvezetés 2007/04. szám

Jogszabályváltozások
Határidők a gazdaságban
Mozgástér
– Vállalati adat- és telekommunikáció
– Az üzletrész-átruházás szabályai
– Bejelentések, panaszok intézése a Gazdasági Versenyhivatalban
– Információszerzés az üzleti partnerekről
– Hogyan váljunk jó beszállítóvá?
– A cégek pénzügyi menedzselése
A hónap témája
– Munkaügyi ellenőrzés a cégnél
Unión belül:
– A tagállami jogsértések orvoslása az Európai Unióban
– A munkajog korszerűsítésének irányai a XXI. században
Magánterület:
– Örökösök a közjegyző előtt

Cégvezetés 2007/03. szám

Jogszabályváltozások
Határidők a gazdaságban
Határidők márciusban
2006-ra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
2007-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
Mozgástér
Kalózszoftverek, illegális felhasználás, szoftvervédelem
Az egyszemélyes társaság
Felszámolom az adósom
Változásbejegyzés a cégbíróság előtti eljárásokban
Az önálló kereskedelmi ügynök
A hónap témája
Adózás 2007
Unión belül
Megjelentek az első új uniós gazdaságfejlesztési pályázatok
Külföldiek munkavállalása Magyarországon
Magánterület

Szemben az illetékhivatallal