Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Cégvezetők Klubja – Cégvezetők kiskönyvtára 2011/5.sz.

Informálódás a cégekről

1. Cégnyilvántartás
2. Cégjegyzék
3. A cégekre vonatkozó közlemények
4. A cégiratok megismerése
5. A beszámolók nyilvántartása
6. Zálogjogi nyilvántartás
7. Informálódás hatósági honlapokról
8. Függelék

Cégvezetők Klubja 2011/1.sz.

Változó nyugdíjrendszer (more…)

Cégvezetők Klubja 2010/6.sz.

Adó-, illeték- és járulékváltozások 2010. (more…)

Cégvezetők Klubja 2010/5.sz.

Vállalatirányítási rendszerek (more…)

Cégvezetők Klubja 2010/4.sz.

Illetékek változásban (more…)

Cégvezetők Klubja 2010/3.sz.

Döntéshozatal a cégben

1. STRATÉGIAI DÖNTÉSEK
1.1.  a társaság legfőbb szerve
1.2.  A döntések előkészítése
1.3.  A társasági szerződés módosítása
1.4.  Tagok gyűlése a közkereseti társaságban
1.5.  Tagok gyűlése a betéti társaságban
1.6.  Taggyűlés a korlátolt felelősségű társaságban
1.7.  A részvénytársaság közgyűlése
1.8.  taggyűlés az egyesülésben
1.9.  A kisebbség védelme a döntéshozatalban
1.10. A döntések felülvizsgálata
1.11. A pénzügyi döntések előkészítése – könyvvizsgáló

2. AZ ÜGYVEZETÉS
2.1.  Vezető tisztségviselők
2.2.  A vezetői jogviszony
2.3.  Hatáskörelvonás, utasítás
2.4.  Ügyvezetés vagy törvényes képviselet?
2.5.  Ügyvezetés a közkereseti társaságban
2.6.  Ügyvezetés  a betéti társaságban
2.7.  Ügyvezetés a kft-ben
2.8.  Ügyvezetés a részvénytársaságban
2.9.  Ügyvezetés az egyesülésben
2.10. Munkáltatói jogok gyakorlása
2.11. Cégvezető
2.12. Az ügyvezető ellenőrzése – felügyelőbizottság
 
3. FELELŐSSÉG A DÖNTÉSEKÉRT
3.1.  A tagok felelőssége
3.2.  Az ügyvezetés felelőssége

4. VÁLLALATCSOPORTOK

4.1.  Elismert vállalatcsoport
4.2.  Tényleges vállalatcsoport

Cégvezetők Klubja 2010/2.sz.

A befektetők védelme

1..AZ ÜGYFÉLKÖVETELÉSEK VÉDELME

 • Ügyfélszámla
 • Értékpapírszámla
 • Befektetővédelmi Alap

(more…)

Cégvezetők Klubja 2010/1.sz.

Fogyasztói szerződések

 1. A fogyasztói szerződés létrejötte, megszűnése
 2. A fogyasztói szerződés érvénytelensége
 3. A fogyasztói szerződés teljesítése
 4. Nemzetközi fogyasztói szerződések
 5. Távollevők között kötött szerződések
 6. Ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződés
 7. Üzleten kívül kötött szerződése
 8. Fogyasztásikölcsön-szerződés
 9. Lakás-előtakarékossági szerződés
 10. Utazási szerződés
 11. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a fogyasztókkal szemben

Cégvezetők Klubja 2009/8.sz.

Adó-, illeték- és járulékváltozások 2010.
– Személyi jövedelemadó
– Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás
– Társasági adó
– Egyszerűsített vállalkozói adó
– Általános forgalmi adó
– Jövedéki adó
– Helyi adók
– Illetékek
– Gépjárműadó
– Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó
– Adózás rendje
– TB-járulékok

Cégvezetők Klubja 2009/7.sz.

Végrehajtás a cég ellen

1.  Mit jelent a bírósági végrehajtás?
2.  A végrehajtás elrendelése.
3.  A végrehajtás foganatosítása.
4.  Végrehajtás munkabérre.
5.  Végrehajtás pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre.
6.  Végrehajtás ingóságokra.
7.  Végrehajtás ingatlanra.
8.  A behajtott összeg kifizetése.
9.  Meghatározott cselekmény végrehajtása.
10 . Biztosítási intézkedések.
11.  Zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése.
12.  Jogorvoslatok.
13.  Függelék.