Csongrád Megyei Iparszövetség

217. szám Munkaügyi Levelek

 • Közszolgálati jogviszonyban töltött idő – a főiskolai tanulmányok beszámíthatósága
 • Távmunka – a veszélyhelyzet különös szabályai
 • Távolléti díj számítása teljesítménybér esetén
 • Készenléti átalány beszámítása a távolléti díjba
 • Besorolási fokozat megőrzése
 • Magasabb bér az “expat” tanároknak
 • Versenytilalmi megállapodás – az ellenérték meghatározása
 • Szabadság részmunkaidőben egészségügyi szolgálati jogviszonyban
 • Covid elleni védekezésben részt vevők pótszabadságra jogosultsága
 • Covid elleni védekezésben részt vevők pótszabadságának arányosítása
 • Szabadságolás a kánikula miatt
 • Pedagógus csökkentett munkaideje – a következmények
 • Munkaszerződésben rögzített általános munkarend – a munkaidőkeret bevezethetősége
 • Készenléti jellegű munkakör napi nyolcórás munkaidőben
 • Végkielégítésre való jogosultság kizárása és a felmondás indoka
 • Munkavégzés megtagadása a munkaszerződés szerinti telephelyen
 • Munkaszerződés módosítása átszervezés során
 • Részmunkaidős pedagógus munkaszerződése
 • Első számú vezető munkakörének módosítása
 • Munkaadó által bérelt jármű – ha kárt okoz benne a munkavállaló

216. szám Munkaügyi Levelek

 • Felmentés – a köztisztviselő egészségügyi alkalmatlansága
 • Kölcsönvevői kollektív szerződés hatálya – a végkielégítés összege
 • Munkavállalói felmondás – a felmondási idő lehetséges tartama
 • Túlvett szabadság – a visszavonás kérdése
 • Pedagógus pótszabadságának megválthatósága
 • Dajka szabadsága
 • Munkaidő-gazdálkodás – a rugalmasság jogi korlátai
 • Bérpótlékszámítás – a törvénytől eltérő kalkuláció
 • Gyermeklétszámhoz igazodó vezetői pótlék változása
 • Távolléti díj számítása pedagógusok esetében
 • Távollétidíj-számítás szociális intézményben
 • Köztisztviselői nyelvpótlék mértéke különböző nyelvvizsgákkal
 • Elektronikus bérjegyzék – követelmények és ellenőrizhetőség
 • Elektronikus bérjegyzék – a kiküldés
 • Oktatáson való részvétel megtagadása és következményei
 • Átsorolás időpontja és a szakképesítés megszerzése
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás – időkorlát-megállapodásban

215. szám Munkaügyi Levelek

 • Cafeteria megvonása a felmondási időre
 • Távollétidíj-számítás a gyógypedagógiai intézetben
 • Távolléti díj számítása vegyes bérrendszerben
 • Köztisztviselői jubileumi jutalom – a munkaviszony beszámíthatósága a jogszerző időbe
 • Közalkalmazotti jubileumi jutalom – a jogszerző idő megítélése
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság – munkaviszonyban kizárt
 • Diabéteszellátási pótlék a köznevelésben
 • Járvánnyal összefüggő utazási kedvezmény igénybevétele
 • SZÉP-kártya-juttatásból eredő költségmegtakarítás felosztása
 • Munkavégzés Itáliában és itthon
 • Munkavállaló lakcím nélkül
 • Közvállalat ügyvezetője – összeférhetetlenség és munkáltatói jogkörgyakorlás
 • Jogviszony folyamatossága a közigazgatásban
 • Nyugdíjas óvónő foglalkoztatása szünetelő nyugdíjfolyósítással
 • Egyenlőtlen munkaidő-beosztás munkaidőkerettel
 • Kötelező orvosi vizsgálat várandósság esetén
 • Leltárfelelősség mértéke csoportos leltárfelelősség esetén
 • Hátrányos jogkövetkezmény – másik munkakörbe helyezés

214. szám Munkaügyi Levelek

 • Óvoda gazdasági vezetőjének kinevezése – a munkáltatói jogkör
 • Óvodavezető-helyettes – a megbízás feltételei
 • Home office a munkaszerződésben
 • Munkaviszony módosítása többmunkáltatós munkaviszonnyá
 • Elállás kikötése a munkaszerződésben
 • Éjszakai munka kisgyermekes munkavállaló esetén
 • Ünnepi főzés munkaszüneti napon
 • Cigarettaszünetek megoldása a munkaközi szünet meghosszabbításával
 • Szakszervezeti munkaidő-kedvezmény nyilvántartása
 • Pihenőnapok – rendszeresen túlórával töltve
 • Osztályfőnöki feladatok ellátása – díjazás a szakképzésben
 • Áttérés két műszakos munkarendre
 • Közalkalmazotti besorolás – az egyszerűsített foglalkoztatás beszámítása
 • Téves besorolás és az illetménykülönbözetre való jogosultság
 • Munkakör-felajánlás a munkaviszony-megszüntetés előtt
 • Felmentési idő megállapítása – a felmentési idő tartamának beszámítása
 • Helyettesítésre létesített határozott idejű munkaviszony – a megszűnés időpontja
 • Minősíthetetlen hangnem következményei a munkahelyen
 • Helyettesítés – a díjazás összege
 • Azonnali hatályú felmondás – a visszamenőleges hatály kizárása
 • Munkáltatói kárfelelősség allergiás megbetegedésért

213. szám Munkaügyi Levelek

 • Törzsidőben dohányzás – a lehetséges következmények
 • Szakszervezeti képviseleti jog – a meghatalmazás
 • Munkaviszony felmondása telefonon
 • Közalkalmazott munkaközi szünete – beszámítása a munkaidőbe
 • Veszélyességi pótlék – nem létezik
 • Közalkalmazotti illetmény – a felső határ
 • Távolléti díj számítása szociális ellátó intézményben
 • Béremelés utólag és a felmondási idejüket töltők
 • Köztisztviselők – jubileumi jutalomra való jogosultság és a nyugdíjas osztályvezető
 • Pihenőnapi túlórák és díjazás
 • Munkaidő és bér több műszakos tevékenységben
 • Tévesen kifizetett munkabér visszakövetelése munkaviszony hiányában
 • Továbbképzési kötelezettség – az elmulasztás következményei
 • Gyermekgondozási szabadság után a kiadandó szabadság meghatározása
 • Megállapodás a munkavállalóval – csak a javára szólhat
 • Home office a munkaszerződésben
 • Munkaszerződés-módosítás a gyermekgondozási szabadság után

212. szám Munkaügyi Levelek

 • Költségtérítés – a munkaszerződéstől eltérő helyre utazás
 • Bérletjuttatás tagnak és munkavállalónak
 • Munkaszerződés módosítása e-mailben
 • Jogállásváltozás – gazdasági társaságtól az önkormányzathoz
 • Megbízási szerződés a munkaviszony mellett
 • Munkavállaló halála – elszámolási határidő az örökösökkel
 • Integrált intézmény – a jogviszony-átalakulás kérdőjele
 • Hittanár-szakképzettséggel betölthető munkakör
 • Munkáltatói tájékoztatás módosítása
 • Gyermekgondozási szabadság – visszatérés a munkába
 • Közalkalmazotti végkielégítés – a jogszerző idő számítása
 • Részmunkaidő a polgármesteri hivatalban
 • Részmunkaidő egyenlőtlen munkaidő-beosztásban
 • Garantált bérminimumra való jogosultság – a szükséges képesítés
 • Bérpótlékok – számfejtési és fizetési határidő
 • Munkaviszonyban töltött idő beszámítása az Eszjtv. szerinti fizetési fokozatoknál
 • Nyugdíjas pedagógus – besorolás és követelmények
 • Pedagógusbesorolás legalább hat év jogviszonyban töltött idővel
 • Takarítási baleset a huzat miatt – a munkáltató mentesülése a felelősség alól

211. szám Munkaügyi Levelek

 • Önkormányzati egészségügyi szolgáltató – az intézményvezető jogviszonya
 • Eseti helyettesítések elosztása a tantestületi tagok között
 • Kirendelés az óvodai rendkívüli szünet alatt
 • Szabálytalan hibaelhárítás és a munkaadói kárfelelősség
 • Óvodavezető pótszabadsága a munkakör alapján
 • Munkaadói kárigény érvényesítése, ha többen okozták a kárt
 • Munkaközi szünet – eltérő feltételek egyes munkavállalói csoportoknál
 • Szabadság – arányosítás a jogviszonymegszűnés okán
 • Munkaidő-módosítás változatlan alapbérrel
 • Kisgyermeknevelő fizetési fokozata – a korábbi munkaviszony beszámítása
 • Munkaszerződés-módosítás ráutaló magatartással
 • Felmondás a kölcsönzött munkavállaló részéről
 • Azonnali hatályú felmondás – a szubjektív jogvesztő határidő
 • Alapbér-csökkentés mint “büntetés” – a baleseti táppénz
 • Munkaerő-kölcsönzés öt évet meghaladóan
 • Határozott idejű közalkalmazotti kinevezések – ha egymást követik
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás – irányítóból beosztott

210. szám Munkaügyi Levelek

 • Munkaszerződés-kötés érvénytelen tajkártyával
 • Thaiföldi diák munkavállalása Magyarországon
 • Munkaidő és bér a behívásos munkaviszonyban
 • Napközis tanár munkaköréhez szükséges szakképzettség
 • Műszakpótlék számítása szociális intézményekben
 • Jubileumi jutalomra való jogosultság – nem minden jogviszony számít
 • Munkába járás költsége – megtéríthetőség a CSED és a GYED folyósítása alatt
 • Pótszabadság nyugdíjasoknak a megváltozott munkaképességre tekintettel
 • Szabadság elszámolása négynapos munkahét esetén
 • Kulturális intézményvezető részmunkaidőben
 • Jogviszony-átalakulás vegyes tevékenységű egészségügyi szolgáltatónál
 • Közjegyzők – “egyéniségből” irodába
 • Sztrájkjog gyakorlása veszélyhelyzet idején
 • Munkaviszony megszűnése munkaidőkeretben – a napok minősítése
 • Felmentési idő hossza és díjazása
 • Részmunkaidő kötelező kikötése és az utóhatások

209. szám Munkaügyi Levelek

 • Cafeteria-túlfizetés elszámolása az illetménnyel szemben
 • Kisgyermeknevelő helyettesítési pótléka
 • Jubileumi jutalom – a jogszerző idők
 • Hallgatók – bérlet és szabadságmegváltás
 • Munkaviszony-megszűnés a munkaidőkeret lejárta előtt – a bér elszámolása
 • Besorolási feltételek – a felsőfokú szakképzettség megszerzése
 • Személyi illetmény sorsa – a jogosultság kérdései
 • Felmentés az öregségi nyugdíjra való jogosultságra figyelemmel
 • Vezető közalkalmazott egészségügyi szolgálati jogviszonyban
 • Pótszabadság a gyermek után, ha a házastárs nem szülő
 • Vezetői megbízás meghosszabbítása
 • Nyugdíjba vonulás egészségügyi szolgálati jogviszonyból
 • Összeférhetetlenség a cégen belül
 • Színlelt megbízási szerződés következményei
 • Új munkaviszony létesítése a felmondási idő alatt
 • Munkavállalói felmondás következményei
 • Üzemitanács-választás – kötelezettség és megsértése szankció nélkül

208. szám Munkaügyi Levelek

 • Munkavállaló felelőssége egészségbiztosítási ellátásért
 • Kártérítés helyett kötbér kikötése a versenytilalmi megállapodásban
 • Egészségügyi szolgáltató – a vezető javadalmazása
 • Egészségügyi alkalmazott – jogosultság a nyugdíj előtti jubileumi jutalomra
 • Felmentési idő alatt – közalkalmazotti jogviszony átalakulása egészségügyi szolgálati jogviszonnyá
 • Végkielégítés és a rokkantsági ellátásra való jogosultság megszerzése
 • Továbbfoglalkoztatás a felmentés után nyugdíjasként
 • Felmentés felmentési idő nélkül
 • Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása és a nyugdíj
 • Lőfegyvertartási engedély – a pszichológiai feltétel
 • Gyermekgondozási szabadság után részmunkaidőben
 • Pótszabadság gyermek után köztisztviselőknek – igazolás és adatkezelés
 • Hozzátartozó halála – a szabadidő igénybevétele
 • Kötetlen munkarend – az alkalmazás feltételei
 • Változás a munkáltató személyében – a tulajdonos marad
 • Jutalékcsökkentés és az utólagos számlasztornózás