Csongrád Megyei Iparszövetség

ADÓ SZAKLAP 2007/8. szám (június)

– számla, nyugta előállítása, forgalmazása
– pénzkezelési szabályzat
– ingatlanok helyi adója
– a különadó előleg
– ellenőrzés vagy audit