Csongrád Megyei Iparszövetség

Pályázati hírek, információk: www.palyazat.gov.hu

GINOP-1.2.8-20

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása GINOP-1.2.8-20

A pályázat átmeneti támogatást nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A támogatás 70%-os visszatérítendő támogatás, mely bizonyos feltételek mellett vissza nem térítendő támogatássá alakulhat, erről bővebben itt írtunk. A pályázható tevékenységek: eszközbeszerzés, ingatlan bővítés, átalakítás, IT beszerzések (hardver és szoftver), megújuló energiás fejlesztés, képzés, tanácsadás, forgóeszköz beszerzés és bérleti díj támogatás.

Felhívás célja:

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül

Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

Rendelkezésre álló forrás:

33,3 milliárd Ft, támogatott pályázatok várható száma 1.300 – 1.600 db.

Támogatást igénylők köre:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások:

  • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel (FIGYELEM: a pályázat feltétele, hogy a 2019-es év le legyen zárva és a beszámoló fel legyen töltve az e-beszamolo.im.gov.hu honlapra),
  • átlagos statisztikai létszáma 2020 áprilisában legalább 5 fő volt,
  • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (VTSZ lista alapján, minimum 500.000 Ft értékű eszköz!) A beruházási összeg minimum 20%-át el kell érje az eszközbeszerzés.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max. a beruházási összeg 50%-a erejéig)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés támogatható (max. a beruházási összeg 50%-a erejéig)
 • Információs technológia fejlesztés (max. a beruházási összeg 50%-a erejéig)
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. a beruházási összeg 20%-a erejéig)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele:

  • Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés,
  • Márka és arculatépítés,
  • Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás,
  • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés.
 • Projekt előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. a beruházási összeg 7%-a erejéig)
 • Képzés: a vállalkozás fejlődéséhez és a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzések. (IFKA által delegált szolgáltatóktól) (max. a beruházási összeg 20%-a erejéig)
 • Általános rezsi költségek: (max. a beruházási összeg 1%-a erejéig)
 • Ingatlan bérlés (max. a beruházási összeg 10%-a erejéig a forgóeszköz vásárlással együtt)
 • Forgóeszköz vásárlás (max. a beruházási összeg 10%-a erejéig a Ingatlan bérléssel együtt)

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. január 1. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként!

Nem támogathatóak Közép-Magyarországi régióhoz (Budapest, Pest Megye) tartozó településeken végrehajtott beruházások

Kötelező vállalások:

 • 90%-os foglalkoztatás megtartás: Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során, FTE-ben (Teljes Munkaidő Egyenérték) számolva.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő:

18 hónap!

Fenntartási kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 1 évig: a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat, továbbá a projektre vonatkozóan tett kötelező vállalásokat a fenntartási időszak végéig fenn kell tartani.

Kérelem benyújtása:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020.06.10. naptól 2020.11.13. napig van lehetőség.

Támogatás mértéke és összege:

Beruházás összege: (Nem haladhatja meg a 2019 évi beszámolóban szereplő árbevétel összegét!)

Támogatás összege:

Minimum 5.000.000 Ft

Maximum 153.500.000 Ft

Feltétel még, hogy a támogatás maximális összege nem haladhatja meg az igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszámának (munkavállalók száma):

 • 5-9 fő esetén: 1.500.000 Ft / alkalmazott (7.500.000 – 13.500.000)
 • 10-49 fő esetén: 1.500.000 Ft / alkalmazott (első 9 főre) + 1.000.000 Ft / alkalmazott (10. főtől) (14.500.000 – 53.500.000)
 • 50-249 fő esetén: 1.500.000 Ft / alkalmazott (első 9 főre) + 1.000.000 Ft / alkalmazott (10-49. főre) + 500.000 Ft / alkalmazott (50. főtől), (54.000.000 – 153.500.000)

Támogatás mértéke:

Az összes elszámolható költség 70%-a!

Előleg:

Az előleg igénylése kötelező a Támogató Okirat hatályba lépését követő 1 hónapon belül!

Támogatott projekt esetében a kötelező előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft.

Új pályázat a kkv-k versenyképességének javítására

Megjelent A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén című kiemelt pályázati felhívás 1,5 milliárd forint keretösszeggel, amelynek célja egyrészt a magyar tulajdonú vállalkozásoknál a generációváltásra való felkészítés, másrészt a segítségnyújtás a nehézségekkel küzdő vállalkozások számára – közölte Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-vel.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében megjelent program támogatja folyamatleírások, minták kidolgozását, amelyek segítségével a vállalkozások és az azokkal foglalkozó szakemberek az ország bármely részén le tudják bonyolítani a vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek generációváltását – hangsúlyozta Rákossy Balázs.
   
Ez azért időszerű, mert Magyarországon az 1990-es évek elején több ezer vállalkozás indult el közel egy időben, így az akkor jellemzően harmincas, negyvenes korosztály napjainkra elérte a nyugdíjas kort. A generációváltás a gazdasági folyamatok természetes része. A vállalkozások továbbvitelének számos módozata létezik, az átruházás folyamata eltérő megközelítést igényel a családon belüli öröklés, egy külső személy általi átvétel, egy másik cég általi felvásárlás vagy a nyilvános tőzsdei bevezetés esetében – magyarázta  az államtitkár.
   
A program másik kiemelt célja a válságban lévő, illetve ahhoz közel álló vállalkozások segítése megfelelő eszközökkel, beavatkozással, hogy elkerüljék a csődeljárást, illetve támogatást kapjanak az újrakezdéshez – tette hozzá.

Kifejtette: jelenleg a hatályos magyar csődtörvény alapján végbemenő magyar csődeljárások általában felszámolási eljárással, azaz sikertelenül végződnek. A cél az, hogy ez ne így legyen, hiszen a csőd alatt álló cégek jó része megfelelő beavatkozásokkal megmenthető. A megmentés egyet jelent a cég alkalmazottainak vagy egy részének megmaradásával, a már kidolgozott és működő vállalati folyamatok, know-how-k, piacok, értékek megőrzésével, tehát egy olyan, sokszor nem is igazán számszerűsíthető érték megtartásával, amely az összességében vett gazdasági teljesítőképességhez járul hozzá.
   
A felhívásra az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budapest Institute of Banking Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciuma jogosult támogatási kérelmet benyújtani – ismertette az államtitkár.

Forrás: Profitline

Ma indul a kkv-k épületenergetikai fejlesztéseit támogató pályázat

A mikro-, kis- és középvállalkozások hétfőtől adhatják be a támogatási kérelmeiket épületenergetikai fejlesztéseik támogatására – tájékoztatott Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.

A vállalkozások minimum 3, maximum 100 millió forint vissza nem térítendő fejlesztési forrást nyerhetnek el, a teljes keretösszeg 20,4 milliárd forint – idézi az államtitkárt az MTI.

támogatásból lehetőség van egyebek mellett napkollektoros rendszer, valamint napelemes rendszer telepítésére, hőszivattyú rendszerek alkalmazására, épületek hőtechnikai adottságainak javítására, melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére és beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására. A támogatás a beruházások elszámolható költségeinek 55 százaléka lehet.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll a kedvezményezettek rendelkezésére.

Ennél a pályázatnál a költségmeghatározás a pályázati felhívás komplexitásához, de más korábbi felhívásokhoz mérten is jóval egyszerűbb, gyorsabb lett. A támogatások összege egy előzetes szakértői, internetes, valamint korábbi adatbázisok által meghatározható fajlagos (átlagos) költséghez köthető, amelynek előnye, hogy a módszer alkalmazásával nem kell három fél által kiállított árajánlatot benyújtani, csak a felhívásban meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat.

Forrás: Napi.hu

Aktuális pályázati lehetőségek vállalkozásfejlesztésre

Fehér Éva, az IR Intelligens(R) Régió Üzleti Kommunikációs Kft. ügyvezető igazgatója az alábbi még nyitva álló pályázati lehetőségekről tájékoztatta portálunkat.

Szeptember 10-től kezdődően lehet pályázni a GINOP-8.3.5-18 „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram" keretében. A felhívás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén.

 

A felhívás keretében az alábbiakra lehet pályázni:
1. új tárgyi eszköz beszerzése
2. immateriális javak beszerzése (önállóan nem, kizárólag a tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható)

Kölcsön összege minimum 1 millió forint – maximum 50 millió forint. Kezdő vállalkozások is igényelhetnek támogatást, vagyis olyan vállalkozások, akik még nem rendelkeznek 1 teljes, lezárt üzleti évvel. Az általuk igényelhető hitel összege maximum 25 millió forint lehet.
A program keretében 2020. november 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.

Még mindig van forrás a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" pályázatban.
Pályázhatnak mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, és a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt a statisztikai létszámuk.

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:
I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
II. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

A pályázat által Ön cége kap egy új vállalatirányítási rendszert és weblapot vagy webáruházat, mely össze van kötve mobiltelefon alkalmazással. Kapcsolódik hozzá számlázás, raktárkezelés, iktatás, gyártásvezérlés és minden olyan más szoftver, mellyel, az ügyfelekkel tudja tartani a kapcsolatot vagy az eltárolt adatokból vezetői információkat tud kinyerni.
A szoftverek működtetéséhez szükséges eszközöket is meg tudja venni, melyek lehetnek: szerverek, számítógépek, notebookok, tabletek, mobilok.

Támogatás és hitel összege és mértéke:

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 24 millió forint lehet. A vissza nem térítendő támogatás maximális az összes elszámolható költség 40 %-a.
A kölcsön összege: minimum 1,25 millió forint, maximum 37,5 millió forint lehet.
Pályázatnak melléklete a maximális költségvetés kalkulátor, amelyet mi Önnel konzultálva kitöltünk a cég átvilágításakor!
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. március 8. 12:00 óráig lehetséges.

Weblap/webáruház készítését vállaljuk!
Cégünk a weblap/webáruház készítést – már több mint 15 éve – marketinges szempontok alapján végzi azzal a céllal, hogy minél több információt tudjunk átadni az olvasókról/látogatókról a honlap birtokosának. Professzionális grafikai tervezéssel és webfejlesztőkkel állunk az Önök rendelkezésére a tökéletes weboldal létrehozásában.
Célunk, hogy ne csak egy webáruházat, hanem komplex weboldalt adjunk partnereinknek, és így minden funkciót egy weboldalon tudjanak megvalósítani.

Forrás: Délmagyar

Fwd: GINOP-5.3.5-18

Letöltés (PDF)

Több mint 30 milliárd forint értékű pályázat munkahelyi képzésekre

Összesen 31,5 milliárd forint értékben jelentek meg munkahelyi képzési pályázati felhívások a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében. A nagyvállalatok számára 18,5 milliárd forint, míg a mikro-, kis- és középvállalkozások számára 13 milliárd forint az elérhető keretösszeg – mondta el az MTI-nek Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásért felelős államtitkár.

A nagyvállalatok március 12-től, a mikro-, kis- és közepes vállalatok március 13-tól nyújthatják be a támogatási kérelmeket.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 3 és 50 millió forint közötti, a nagyvállalatok 10 és 100 millió forint közötti összegre nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Az államtitkár hangsúlyozta: kiemelt cél, hogy a vállalkozások a támogatásokból az Irinyi Tervben szereplő ágazatokhoz, illetve az Ipar4.0 és az infokommunikációs technológiák (IKT) területéhez kapcsolódó képzéseket valósítsanak meg.

A pályázati felhívásokkal a kormány célja, hogy azon alacsonyabb iskolai végzettséggel és átlagkeresettel rendelkező foglalkoztatottak alkalmazkodóképessége javuljon, akik a folyamatosan változó gazdasági és technológiai feltételekhez nehezebben alkalmazkodnak. Ezeknek a munkavállalóknak a bevonása jelenleg alacsonyabb mértékű, mint a magasabb iskolai végzettségű, magasabb átlagkeresettel rendelkező foglalkoztatottaké.

Az elnyert támogatások a számos ágazatban és megyében jellemző munkaerőhiány vállalati kezelését teszik lehetővé, ami által az álláskeresők és közfoglalkoztatottak tartósan elhelyezkedhetnek a versenyszféra különböző területein.

A nagyvállalati képzésekbe álláskeresők, közfoglalkoztatottak és inaktívak bevonása kötelező, a mikro-, kis- és középvállalkozások számára pedig ennek lehetősége biztosított.

Forrás: http://www.kormany.hu

 

További részletekért kattintson:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalatok-munkavllali-szmra-cm-ginop-616-17-kdszm-felhvs

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-nagyvllalatok-munkavllali-szmra-cm-ginop-615-17-kdszm-felhvs

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása című felhívás

Letöltés (pdf)

Heteken belül kiírják a régóta várt munkahelyi képzési EU-pályázatokat

Heteken belül a tavaly tervezett keretekkel kiírják a munkahelyi képzési EU-pályázatokat a kkv-knak és a nagyvállalatoknak, így összesen 40,5 milliárd forintos forrásról lesz szó és a feltételek úgy lesznek kitalálva, hogy meg lehessen előzni a visszaélési kísérleteket – jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium a Világgazdaságnak. 

A piac már régóta várja ezeket az uniós pályázatokat, hiszen tavaly tavasszal megjelentetésre kész állapotban volt a központi régión kívüli nagyvállalatoknak szóló, 21,52 milliárdos keretösszegű GINOP-6.1.5-17 kódszámú pályázat (Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok számára), illetve a központi régión kívüli mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szóló, 19,04 milliárd forintos keretösszegű GINOP-6.1.6-17 kódszámú pályázat. Aztán április végén, még a pályázatok megnyitása előtt, átdolgozás miatt elhalasztotta a beadás kezdetét az Irányító Hatóság. Végül tavaly nem is jelentek meg az átdolgozott pályázatok, de december 27-én kijött GINOP-6.1.8-17 kódszám mellett a nagyvállalatoknak szóló képzési központos pályázat társadalmi egyeztetése 9 milliárd forintos keretösszeggel, a pályázat pedig február végén jelenik meg.

Ezek után jött tehát most a jelzés, hogy már csak hetek kérdése és végre tényleg kiírják a GINOP-6.1.5-ös és a GINOP-6.1.6-os konstrukciókat ugyanazokkal a keretösszegekkel, mint amiket már tavaly is terveztek. A tárca azt hangsúlyozta a lapnak: ezeknél a pályázatoknál tényleg törekszenek arra, hogy a kiosztott források a lehető leghatékonyabban szolgálják a versenyképesség növelését, és lehetőleg egyetlen piaci szereplőt se az anyagi haszonszerzés motiváljon. Emiatt a felhívások számos olyan előírást tartalmaznak majd, amelyek a visszaélések kizárását célozzák. Ezek az előírások részben az igénybe vehető támogatások mértékének meghatározására, a képzéstípusok belső arányaira, a bevonható munkavállalók körére, a bizonyítható képzési tapasztalatokkal rendelkező képzők alkalmazására, a képzések típusonként eltérő elektronikus rögzítési kötelezettségére vonatkozóan határoznak meg többletfeltételeket.

A lap piaci források alapján megjegyzi: a rövidesen megjelenő pályázatok keretében egyrészt a bruttó 400 ezer forintért vagy az alatt foglalkoztatottak vehetnének részt a képzésekben, másrészt pedig a cégeknek munkanélkülieket is integrálniuk kellene a képzésekbe. Ezeket azonban nehéz lesz a szakértők szerint teljesíteni, mert a bruttó nemzetgazdasági átlagkereset már 323 ezer forintnál jár, másrészt a munkanélküliségi ráta országosan 3,8%-ra süllyedt. Emiatt egyesek szerint érdemes lenne bruttó 600-700 ezer forintban meghatározni a képzésben részt vevők kereseti határát, hogy minél több komplex, magasabb hozzáadott értékű munkakör képviselője fejlődhessen tovább, másrészt fokozott munkaerőhiány mellett elég nehéz lehet munkanélkülieket felvenni még a cégeknek.

A lap szerint ezekkel a kritikákkal az NGM is tisztában van és azt hangsúlyozta, hogy a felhívások célja részben azon alacsonyabb iskolai végzettségű és kisebb átlagkeresetű foglalkoztatottak alkalmazkodóképességének javítása, akik a folyamatosan változó gazdasági és technológiai feltételekhez nehezebben alkalmazkodnak. A minisztérium szerint ezeknek a munkavállalóknak a bevonása alacsonyabb mértékű, mint a magasabb iskolai végzettségű, magasabb átlagkeresettel rendelkező foglalkoztatottaké. A konstrukciók célja továbbá, hogy a számos ágazatban és megyében jellemző munkaerőhiány vállalati kezelését lehetővé tegyék, mert ezáltal az álláskeresők és közfoglalkoztatottak tartósan elhelyezkedhetnek a versenyszféra szegmenseiben.

Forrás: portfolio.hu

Felhívás: GINOP-2.1.8-17

GINOP-2.1.8-17 – dokumentum letöltése

FELHÍVÁS
A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására.
A Felhívás címe:
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
A Felhívás kódszáma:
GINOP-2.1.8-17
Magyarország Kormányának Felhívása a vállalkozások számára1, a vállalati K+F+I tevékenységek intenzitásának növelése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció erősítését. Kiemelt cél a K+F+I együttműködések elterjesztése és a kiválóság felkarolása, illetve a KKV szektor kiaknázatlan K+F+I lehetőségeinek ösztönzése. A cél elérését a Kormány az önállóan innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 5 millió Ft – maximum 15 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:
1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.
2 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben.