Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaadói Levelek 13.szám – 2009.02.02.

Tartalom:
– Rendes szabadság kiadása gyermekgondozási szabadságot követően.
– Csoportos létszám-csökkentés, miről kit és mit kell tájékoztatni?
– Heti pihenőidő kiadásának szabályai megszakítás nélküli munkarend esetén.
– Kölcsönzött szakszervezeti tisztségviselő munkaidő-kedvezménye.
– Rendelkezésre állási támogatás.
– Munkaidő mértékének felemelése készenléti jellegű munkakör esetén.
– Álláskeresési járadék elévülése.
– Egyenlő bánásmód – az állás betöltésekor.
– Felmondás szakmai ellentétek miatt?
– Munkaszerződés mellékletének egyoldalú módosítása.
– Munkarend módosítása.
– Munkaidőkeret módosítása.
– Előrehozható-e a szabadság kiadása?
– Átengedés működési körben felmerült okból.
– Szükséges-e a kerékpár a munkába járáshoz?
– Pénzkezelői vagy leltárfelelősség?
– Kollektív szerződés „továbbélése”.
– Végkielégítés a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony lejártakor.
– Ki nem adott szabadság pénzbeni megváltása köztisztviselők esetében.
– Besorolás – átsorolás.