Csongrád Megyei Iparszövetség

Készpénzzel kapcsolatos szabályok módosulása.

Hatálybalépés után rövid időn belül már módosították is a 2009-re elfogadott adótörvények közül a készpénzforgalom korlátozását és a pénztári maximumot.

Az Egyes, a vállalkozásokat korlátozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. évi V. törvény 1. §-a – a törvény kihirdetését követő 3. naptól, azaz – 2009. március 13-tól hatályon kívül helyezte az Art. 172. § (20) bekezdését, tehát ezen időponttól az adózók közötti 250 ezer Ft-ot meghaladó kifizetés korlátozásáról szóló törvényi rendelkezés nem alkalmazható. Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172 . §-ának (20) bekezdése, azaz a 250 ezer forint feletti készpénzben kifizetett ügyletekre kivethető mulasztási bírság.

Így megszűntették a készpénzforgalom korlátozását, ismét lehet készpénzben teljesíteni a 250 ezer forint feletti kifizetéseket. A törvény visszamenőlegesen törli el a szankció lehetőségét is (5.§(3)), azaz nem is bírságolhat az adóhatóság a bankszámlanyitásra kötelezett adózók közötti kifizetések vonatkozásában, ha az ellenérték megfizetése 2009. február 1. és a módosítás hatálybalépésének napja közötti időszakban 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történik.

A házipénztárban tartható pénz maximumának meghatározását is módosította a 2009. évi V. törvény. Ez azonban elsősorban nem a kisebb cégeket érinti, bár talán ezeknek a cégeknek sokkal nagyobb szükségük lett volna a pénztár maximum értékének megemelésére.

A korábbi 1, 2%-os érték helyett a törvénymódosítás az előző évi bevétel 2%-ában határozza meg a maximális értéket. Ez azt is jelenti, hogy az 500 ezer forintos korlátozás érvényben marad, de akinek az előző évi bevételének a 2%-a ennél több, annak azt a 2%-ot lehet maximálisan a pénztárában készpénz formájában tartania. Azaz az évi 25 millió forintos bevételnél kisebb cégek esetében változatlanul az 500 ezer forint lehet a pénztárban, míg a 25 millió forintos bevételnél nagyobb cégek esetében az összes bevétel 2%-a.

Sajnos a következő hónapokban várhatóak lesznek további törvénymódosítások az adózás számos területén, például a természetbeni juttatások adómentessége területén is, így ezekkel kapcsolatosan is próbáljuk időben tájékoztatni olvasóinkat.

Forrás: www.adoszabaszat.hu