Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Nullás adózói adatbázis előnye közbeszerzéseknél

Az adóhatóság úgynevezett nullás adózói adatbázist hozott létre 2009. évben. Az adatbázisban szereplő adózóknak nem kell adóigazolást kérniük február 15-től a részükre teljesítendő közbeszerzésekkel kapcsolatos kifizetések előtt.

A közbeszerzésekről szóló törvény alapján, a nyertes ajánlattevő és az alvállalkozói közötti szerződések alapján, a havonta nettó módon számított 200 eFt-ot meghaladó kifizetés az alvállalkozók felé, csak az alábbi feltételek esetén teljesíthető:

•    Az alvállalkozó bemutat, vagy elküld e tényleges kifizetés napjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes igazolást, vagy
•    Az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Ha nincs megfelelő nemleges igazolása, vagy nem szerepel az adóhatóság honlapján a nullás adózói adatbázisában, akkor mindaddig visszatar tandó a kifizetés, ameddig ezek közül az egyiket a vállalkozó nem teljesítheti.

2009. január 1-jétől létrehozott köztartozásmentes adatbázis az adóhatóság honlapján közzétett lista, mely a törvényi feltételeknek megfelelt adózók nevét vagy elnevezését és adószámát tartalmazza.
Az adatbázisba azon adózók kérhetik felvételüket, akiknek sem az adóhatóságnál, sem a vámhatóságnál nincs nyilvántartott nettó módon számított adótartozása. A vámhatóságnál nyilvántartott környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségeket csak 2010-től vizsgálják.

Nem kerülhet be az adatbázisba:

•    Akinek behajthatatlanság címen nyilvántartott, de nem elévült az adótartozása
•    Akinek az adószámát felfüggesztették
•    Aki csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt áll
•    Csoportos adóalany esetén áfa tartozása van
•    Aki adó megfizetésére kötelezettnek minősül

Az adózó erre irányuló kérelmét a 09 UK21 nyomtatványon nyújthatja be kizárólag elektronikusan, amely után a következő hónap 10. napján veszi fel az adatbázisba a hatóság. Ezen kell nyilatkoznia a kérelmet benyújtó vállalkozásnak, hogy a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig maradéktalanul eleget tett, vagy majd tesz, az esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének.
Kérelme, ha elutasításra talál, 8 napon belül kell előterjeszteni a fellebbezést, s azt az adóhatóság szintén 8 napon belül bírálja el.

Az adóhatóság a köztartozásmentes adatbázist minden hónap 10. napján frissíti. Így ha valamely vállalkozás nem felel meg a feltételeknek, mert az aktuális bevallását nem adja, vagy nem fizeti be, törlik a listáról. Erről az adózót írásban és interneten is értesítik.

Ez az adatbázis, amihez bárki hozzáférhet az adóhatóság honlapján nagy könnyebbséget jelent az alvállalkozók kifizetésénél, hiszen mindkét fél adminisztrációs terhét is könnyíti, s maga a fizetést teszi gyorsabbá, szabályosabbá.

Forrás: www.adoszabaszat.hu