Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Elektronikus beszámoló közzététele

Április 20-án már sok mindent tudunk a május 1-jétől bevezetésre kerülő új elektronikus beszámoló rendszerről, de mégsem annyit, hogy bátran merjünk számítani rá.
Minden könyvelő iroda igyekezik ezért április 30-ig beküldeni a cégbíróságra és a céginformációs szolgálathoz a vállalkozások mérlegét, eredménykimutatását és kiegészítő mellékletét, még utoljára papírformában.
Kérünk minden vállalkozást, hogy segítse könyvelője munkáját –amin a kért információ gyors megadását értjük-, hogy a 2008-as üzleti évről beszámolója, ha szükséges a könyvvizsgálati auditálással együtt, április végéig beadásra kerülhessen.
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154.§-a értelmében minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolóját letétbe helyezni és közzétenni. Ennek a kötelezettségének a vállalkozó eddig is azzal tett eleget, hogy beszámolóját a cégbíróságra és a céginformációs szolgálatnak küldte meg.

A továbbiakban elsősorban az a változás, hogy csak elektronikus formában lehet ennek a kötelezettségnek eleget tenni, de  már csak a céginformációs szolgálat felé, azaz csak egy helyre. A korábbi tervezettől eltérően az ügyfélkapura regisztrált magánszemély küldheti be elektronikusan, akinek tíz évig meg kell őriznie a beszámolókat mellékleteivel együtt.

Az igazságügyi tárca honlapján már április 20-tól elérhető a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló tájékoztató (www.irm.gov.hu).

A beszámolókat az internetről letölthető elektronikus űrlappal és a költségtérítés megfizetéséről szóló államkincstári igazolással együtt a céginformációs szolgálathoz kell  elküldeni már május hónaptól. A közzététel költségtérítését azonban a benyújtást megelőzően kell megfizetni, melyről az elektronikus igazolást a Magyar Államkincstártól kell lekérni, s azt a beszámolóval együtt elektronikus úton továbbítani.

Az elektronikus űrlap az adóbevalláshoz is használt ABEV 2006 program segítségével lesz kitölthető. Pillanatnyilag még nem működik, de reméljük rövid időn belül használható lesz.

Csatolni az alábbi dokumentumokat kell az űrlaphoz a cégeknek:
1.    a beszámolót (mérleg és eredménykimutatás),
2.    a független könyvvizsgálói jelentést,
3.    az adózott eredmény felhasználására vonatkozó taggyűlési határozatot,
4.    a közzétételi költségtérítés megfizetéséről szóló igazolást,
5.    a beküldő képviseleti jogosultságának az igazolására szolgáló elektronikus űrlapot.

Mindezeket kell tehát a kormányzati portál útján a céginformációs szolgálat részére megküldeni. Ezek lesznek elérhetőek a céginformációs szolgálat honlapján, a keresett cég neve, vagy cégjegyzékszáma alapján. Így bárki betekintést nyerhet a fenti dokumentumokba, azaz Önök is azon cégek adataiba, amelyekkel kapcsolatba kerülnek, s szükségét érzik az adatainak megismerését.

Ez a jövő, de addig még számos gyakorlati kérdésre választ kell kapnunk ahhoz, hogy a beszámolókat gördülékenyen továbbíthassuk az új eljárás szerint.

Ezért igyekszünk, hogy április 30-ig, akinek tudjuk, a beszámolóját elkészítjük. Kérjük azt a taggyűléssel elfogadtatni, mert eddig az időpontig még alkalmazhatjuk a jól megszokott papír alapú rendszert.

Forrás: www.adoszabaszat.hu