Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Van közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódó szerződése?

Akkor alkalmaznia kell az ezzel kapcsolatos felelősségi szabályokat a kifizetéseknél!

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-a alapján – a közpénzek védelme érdekében – a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött szerződések alapján 2009. február 14-ét követő kifizetések során alkalmazni kell a megváltozott jogszabályi rendelkezés szerinti felelősségi szabályokat.

A havonta nettó módon számított 200. 000.- Ft-ot meghaladó kifizetéseknél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak visszatartási kötelezettség nélkül a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha az alvállalkozó bemutat a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes APEH adóigazolást, melynek adatait az adóhatóság szerzi meg és adja ki. Vagy az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban az APEH honlapján, melyet a 09UT21 nyomtatványon kérelmezheti minden adózó. Ez vonatkozik minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre is. Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Közbeszerzési törvény. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó is.

A 200 000 Ft-os határ elszámolási időszaktól, részteljesítéstől stb. független, azt mindig egy naptári hónapra vetítve, összesítve kell számítani. Amennyiben egy naptári hónapban, több részletben történik a kifizetés és azok kis összege miatt csak későbbi alkalommal lépi túl a kifizetést teljesítő a 200 000 Ft-os határt, az adóigazolást – amennyiben az alvállalkozó a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban sem, ennél a kifizetésnél kell először kérnie.

Amennyiben a pénzügyi teljesítés időpontja 2009. február 15. vagy azt követő időpont, a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött szerződések létrejöttének, teljesítésének dátumától függetlenül kell alkalmazni a jogszabályt. Akkor is, ha egy 2007. vagy 2008. évben megkötött szerződés alapján 2009. február 15-én vagy ezt követően történik a kifizetés.

A közpénzből történő kifizetésre tekintettel tehát az Art. 36/A. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, de mindig a kifizetés időpontját kell vizsgálni, nem pedig a szerződéskötést vagy a teljesítés időpontját.

A kifizetést teljesítőnek az alvállalkozót a szerződésben kell tájékoztatnia arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (Art. 36/A. §) hatálya alá esik. A 2009. február 15. napját megelőzően megkötött szerződések esetén a vállalkozó tájékoztatási kötelezettségét írásban, a szerződés módosítása nélkül is teljesítheti. Ez azt jelenti, hogy azon szerződések esetén, amelyeken 2009. február 15. napját megelőző aláírási dátum szerepel a kifizetés időpontját megelőzően, s ha később is történik a kifizetés, a tájékoztatási kötelezettség teljesítését egy egyoldalú nyilatkozattal kell igazolni, emiatt szerződést nem szükséges módosítani.

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kiemelt szankcióval jár. Eszerint az Art. 172. §-ának (17) bekezdése alapján az adózó a közbeszerzések közvetlen megvalósítása érdekében megkötött vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Amennyiben az alvállalkozónak tartozása van, a kifizetést teljesítőnek az adóhatóság intézkedéséig vissza kell tartania a kifizetést a köztartozás erejéig. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki, ezért az annak megfelelő összeget a számla szerinti fizetési határidőig meg kell fizetni.
T.Zs.

Forrás: www.adoszabaszat.hu