Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

2010-től új fogalmakkal kell megismerkedniük a vállalkozóknak.

Pl. „tevékenység piaci értéke”, „kivét kiegészítés”, de nem leszünk boldogabbak tőle!
Az egyéni vállalkozóknál a kivét kiegészítés önálló tevékenységből származó jövedelemnek fog minősülni a tervezet szerint. A „tevékenység piaci értéke” felváltja a jogszabályokban a „minimálbér kétszerese” fogalmát. Ugyanez a társas vállalkozónál 2010-től, mint a személyes közreműködői díj kiegészítése, nem önálló tevékenységből származó bevételnek fog minősülni.
Hogy milyen kiegészítésekről rendelkezik a jogszabály módosítás 2010. január 1-jétől?
Ha az egyéni vállalkozó kivétje, járulékalapja, a társas vállalkozó személyes közreműködői díj éves összege nem éri el a tevékenységre jellemző piaci viszonyoknak megfelelő díjazást, akkor a különbözet adó- és járulékalapként kerül bevallásra. A kiegészítéssel az adózott eredményt, azaz az osztalékalapot kell csökkenteni, így a továbbiakban már nem keletkezik adókötelezettség utána ismételten.

A piaci viszonyok díjazásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat tesz közzé a  FEOR számok szerinti bontásban egy aktuális táblázatot.

T/9817 sz. törvényjavaslat

„Az összevont adóalap szerint kell adóznia és járulékot fizetnie az egyéni vállalkozónak, a társas vállalkozás személyesen közreműködő magánszemély tagjának a vállalkozói osztalékalap, illetve az osztalék és a tagi részesedésére arányosan számított – a fejlesztési tartalékkal csökkentett – adózott eredmény, de legfeljebb azok azon része után, amellyel együtt a kivét, illetve a személyes közreműködés ellenértéke eléri az adóévben a tevékenységre jellemző, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazást, de legalább az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által az adóévre közzétett, az egyes FEOR számok szerint meghatározott kereset éves összegét.”

Ez a törvénytervezet javasolja még az összevont jövedelmek foglalkoztatói tb és Eho értékének hozzáadását az szja alapjának kiszámításakor. Ezen kívül az eva adó is 30%-ra emelkedik, s így a fentiek értelmében sokunknak kell elgondolkozni a „kedvező” adózású eva alanyiság választásáról.

De még van néhány hónap az új évig, a tervezet pedig számtalan kérdést vet fel, aminek megválaszolására várunk, mint ahogy az alkotmánybíróság állásfoglalására is.
T. Zs.

Forrás: www.adoszabaszat.hu