Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Visszalépési lehetőség a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe…

… csak 2009. december 31-éig!

Az Országgyűlés 2009. június 29-én fogadta el a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvényt, mely tartalmazza a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés lehetőségének szűk körű megnyitását 2009 év végéig.

A visszalépési lehetőség kapuja nyitva áll az alábbiaknak 2009. december 31-éig:

  • azon pénztártagok számára, akik önként váltak a magánnyugdíjpénztár tagjává és 2008. december 31-éig betöltötték 52. életévüket
  • a már társadalombiztosítási (öregségi) nyugellátásban részesülő pénztártagok kérhetik társadalombiztosítási nyugellátásuk összegének módosítását, a pénztártagság figyelmen kívül hagyásával.

Az érintett pénztártagokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete legkésőbb 2009. szeptember 30-áig tértivevénnyel ellátott levélben értesíti a visszalépés lehetőségéről, amelyben tájékoztatást ad a magánnyugdíjpénztári tagság várható előnyeiről, illetve kockázatairól.

A tagnak visszalépési szándékát az illetékes nyugdíjpénztárának kell bejelentenie, ahol tagsági jogviszonnyal rendelkezik. A pénztár köteles a törvényben meghatározott feltételeket vizsgálni, s az átlépés szabályait alkalmazni.

A már öregségi nyugellátásban részesülő pénztártagok (volt pénztártagok) – akik saját jogú öregségi nyugellátásának mértéke ma 75 százalékos – kérhetik a nyugellátás teljes, 100 százalékos mértékű megállapítását. Az erről szóló kérelmet ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell benyújtaniuk, amelynél nyugdíjszolgáltatást kaptak, amelyben tagok. A pénztárnak a kérelmet a beérkezéstől számított 8 napon belül meg kell vizsgálnia.

Ha a visszalépő kérelmező már részesült magánnyugdíjpénztárnál egyösszegű nyugdíjszolgáltatásban, annak összegét a módosítási kérelem benyújtásától számított 30 napon belül vissza kell fizetnie magánnyugdíjpénztárának (vagy ha az már jogutód nélkül megszűnt, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek). A pénztárnak ezután, legkésőbb a módosítási kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül át kell utalnia a visszafizetett összeget a Nyugdíjbiztosítási Alapba.

A visszalépés lehetősége jogvesztő hatállyal megszűnik az év utolsó napján. Később nincs már módja a Felügyeletnek a késedelmesen benyújtott kérelem elbírálására.

Forrás: PSZÁF és az adószabászat.hu