Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Cégautó adó fizetési kötelezettsége van?

Ne feledje, október 20-ig negyedéves bevallás és befizetés!

Az új  cégautókra vonatkozó új szabályozást 2009. február 1-től léptették életbe.

A cégautóadó tárgya:

  • egyfelől a szervezetek (nem magánszemélyek) tulajdonában álló személygépkocsi,
  • másfelől az magánszemélyek tulajdonában álló személygépkocsi, mely után
    • ha a költségelszámoló magánszemély – az Szja tv-ben tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást, vagy
    • ha a költségelszámoló szervezet – a számvitelről szóló törvényben  költséget, ráfordítást  számolt el.

A személygépkocsi utáni költségnek,  különösen ide tartozik a személygépkocsi üzemanyag-, kenőanyag költsége, az éven belül elhasználódó tartalék-alkatrészek költsége, a javítás, karbantartás díja, a személygépkocsi bérleti díja, lízingdíja, az értékcsökkenési leírás, a felelősségbiztosítás és a casco díja, a gépjárműadó.

Tételes költségelszámolásnak az számít, amikor a magánszemély a személygépkocsi után költséget útnyilvántartás alapján számol el.

Az adókötelezettség szempontjából közömbös, hogy a személygépkocsit külföldön vagy belföldön vették nyilvántartásba, tehát az adó a külföldi rendszámmal ellátott személygépkocsira is kiterjed. Nincs jelentősége annak sem, hogy a személygépkocsit a forgalomból kivonták, hiszen az új adó vagyontipusú.

Egyébként a személygépkocsi alatt – a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi kivételével – az Szja tv. 3. §-ának 45. pontja szerinti személygépkocsit kell érteni.

Kivétel többek között:  ha a tulajdonos egyéni vállalkozóként az átalányadózást, az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) szerinti adózást alkalmazza, ha fizetővendéglátó tevékenységére a tételes átalányadózást alkalmazza, és azután senki sem számolt el költséget;
Tehát a cégautóadót a naptári évben azokra a hónapokra kell csak megfizetni, amelyekben az adókötelezettség fennállt az elszámolt költségek miatt.

A fizetendő havi adótétel – az adókötelezettség időszakába tartozó hónapok után – az 1600 cm3 hengerűrtartalmat vagy 1200 cm3 kamratérfogatot meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsik esetén 7000 forint, míg minden más személygépkocsi után 15 000 forint.

A negyedévre fizetendő cégautó adóból a megfizetésére kötelezett adóalany levonhatja a személygépkocsi után a terhére megállapított, általa megfizetett gépjárműadónak a negyedév azon hónapjaira jutó részét, amelyben az adott személygépkocsi után cégautó adó- és gépjárműadó-kötelezettség egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjárműadó-fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.

A cégautóadót önadózással negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell megállapítani, azaz most október 20-ig a 0901-es nyomtatványon.

Ne feledje el beküldeni bevallását, mert bírságol érte az adóhatóság. Egyébként esetleges ellenőrzés esetén  kiemelten tárja fel ezt az adókötelezettséget is.

Forrás: APEH és az adószabászat.hu