Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Nyomozzunk tovább, a kedvezményes adózású juttatásokról 2010-ben.

Január 1-jétől az alábbi béren kívüli juttatások után a munkáltatónak „csak” 25 %-os mértékű személyi jövedelemadót kell fizetnie. Tehát járulék és EHO fizetési kötelezettség nem terheli.

Az egyedi korlátok – a múlt héten megbeszélt meleg étkeztetés kivételével – az elmúlt évihez képest nem változtak. A juttatásban részesíthetők köre azonban kibővült, mert a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjának is adhatók az év elejétől.

  Megnevezés Korlát
  Üdülési csekk juttatása, munkáltató tulajdonában lévő  üdülési hely Minimálbér
  Iskolakezdési támogatás Minimálbér 30 százaléka
  Önkéntes nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulás Minimálbér 50 százaléka
  Önkéntes egészség- és önsegélyző  pénztárba munkáltatói    hozzájárulás együttesen Minimálbér 30 százaléka
  Nyugdíjszolgáltató  intézménybe foglalkoztatói hozzájárulás Minimálbér 50 százaléka
  Magán-nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítés Kiegészítés lehetséges összege
  Iskolai rendszerű képzés Minimálbér két és félszerese
  Helyi utazási bérlet Nincs korlát
  Melegétkeztetés 18 ezer forint havonta

A korlátokat meghaladó juttatásoknál a meghaladó részt a juttatónak természetbeni juttatásként kell leadóznia. Azaz 54 % személyi jövedelemadó terheli a túllépést, s annak szja-val megemelt összege a 27% TB vagy EHO alapja.

Így adóznak természetbeni juttatásként teljes összegében továbbiakban az alábbiak:

 • Hideg étkezési utalvány havi 6 ezer forintot meg nem haladó része
 • Művelődésügyi szolgáltatás minimálbér összegéig
 • Csekély értékű ajándék évi három alkalommal a minimálbér 10 százalékát alkalmanként meg nem haladó értéke

Az értékhatárt meghaladó rész, vagy a törvény természetbeni juttatásokra vonatkozó követelményeinek nem megfelelő juttatás, a magánszemélynél összevonás alá eső jövedelemként adózik. Például nevesíti a törvény, hogy a közeli hozzátartozónak közös háztartásban kell élnie a munkavállalóval, akkor minősíthető csak természetbeni juttatásként.

Forrás: adószabászat.hu