Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

A számlázási szabályokban is történt változás!

Elérkezettnek látta a Pénzügyminisztérium, hogy törvényi felhatalmazásával élve módosítsa december végén a számla, az egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. PM rendeletet. Az „egyszerűség” kedvéért ennek egy része január 1-jétől, 5§ és a 6§.(3) bekezdése pedig április elsejétől lép életbe.
A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely a program készítőjének, de ha abban változás történt, akkor annak jogutódja is nyilatkozhat arról, hogy a program maradéktalanul megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

Lényeges változás január elejétől, hogy a számlapéldányok egymás utáni nyomtatása során, az egyes példányokon fel kell tüntetni azok sorszámozását kötelezően, ha pedig több példányos, összeszerelt, előnyomás nélküli papírra történik, akkor azt az információt kell feltüntetni, hogy a számla összesen hány példányban készült.

Ha meghatalmazott szervezet kötelezett a számlák kibocsátására, akkor csak a számla egy példányát köteles a számlakibocsátására kötelezettnek haladéktalanul eljuttatni.

Áprilistól a számlázó programnak a számla adattartalmának papírra nyomtatása során csupán azt kell biztosítania, hogy a számla eredeti és másolati példányai egymástól megkülönböztethetők legyenek, és a számla eredeti példányként csak 1 példányban legyen nyomtatható.

Az elektronikus archiválást érintő változás, hogy az adóalanyoknak január 1-je óta lehetőségük van a papíralapon kibocsátott számláikat elektronikus úton megőrizni. Az eddigi előírások meglehetősen szigorú feltételekhez kötötték az archiválást.

Az áfa törvény januártól számlaként ismeri el a Közösség más
tagállamában nyilvántartásba vett adóalanyok által kibocsátott, ügylet teljesítését tanúsító olyan „számlát” is, amely tartalmában megfelel a nyilvántartásba vétel tagállamának joga szerint a számlára vonatkozó közösségi áfa-előírásoknak. A rendelet módosítása szerint ezekre a bizonylatokra nem kell a PM-rendelet előírásait alkalmazni. No végre egy kedvező változás, hiszen egyszerűen lehetetlen volt a külföldi vállalkozásoktól megkövetelni a magyar szabályok betartását.

S végül, egy egyéni vállalkozó által kiállított számlának tartalmaznia kell az igazolványa számán kívül nyilvántartási számát is, mivel már nem kötelező egyébként igazolvánnyal rendelkezniük.

Ezt az alábbi segédlettel lehet ellenőrizni hiányos adattartamú számlák esetében:  link az egyéni vállalkozók nyilvántartásához >>>

Forrás: adószabászat.hu