Csongrád Megyei Iparszövetség

Változások az iparűzési adó bevallásában és befizetésében

2010. január 1-jétől  a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal gyakorolja.   A tevékenységüket 2009. december 31-ét követően megszüntető adózók 2010. január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben  már az APEH jár el.

A helyi iparűzési bevallást egyrészt  vállalkozás szinten, másrészt települési önkormányzatonként kell kitölteni.     A vállalkozónak a helyi iparűzési adóra  a 2010. március hónapjának 15. napjáig  esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján, az önkormányzati adóhatóság által megjelölt pénzforgalmi számlára kellett most március 15-én még megfizetni.  Bevallani májusban kell utoljára az önkormányzatnak.

A 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó bevallást vagy önellenőrzést valamennyi adózói körbe tartozónak még az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtania, az önkormányzat által rendszeresített bevallási formátumban.

Ettől az évtől a 1044. számú bevallásban kell az adóalanyoknak számot adni kötelezettségükről, székhelyük és telephelyük megbontásában.

Ha az adóalany gazdasági tevékenységét olyan önkormányzat illetékességi területén végzi, ahol székhellyel illetőleg telephellyel nem rendelkezik, akkor ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenysége. Az  ideiglenes jellegű iparűzési  adó alanya bevallását az adóköteles tevékenység végzésének utolsó napján köteles benyújtani az állami adóhatósághoz.     Helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje fő szabály  szerint pedig változatlanul, az adóévet követő év május 31-e.

A  1045. számú  bevalláson azok az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adóalanyok adnak számot adóelőleg bevallási kötelezettségükről , akik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény  szerint  az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő valamint      átalakulással  létrejött vállalkozók, továbbá    ha  az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be .

A 1046. számú bevallást első ízben – a társasági adó, az energiaellátók jövedelemadója,  valamint a helyi iparűzési adó tekintetében   – 2010. január 1-jét követő adóelőleg kiegészítési időszakra vonatkozóan szükséges benyújtani.   A   Htv. alá tartozó adóalanyok esetében annak a Tao. tv. hatálya alatt álló kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak kell helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettségének eleget tenni,  amelynek az  adóévet megelőző adóévben az 50 millió forintot meghaladja az éves szinten számított árbevétele, azaz társasági adó tekintetében is feltöltésre kötelezett. Az adóalanynak az  adóév utolsó hónapjának 20. napjáig   kell bevallani és megfizeti a várható adója 90 százalékát.

Forrás: adószabászat.hu