Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Megszűnt az alkalmi munkavállalói kiskönyv!

2010. április 1-től már csak egyszerűsített foglalkoztatásról lehet szó!

Az alkalmi munkavállalói könyveket 2010. július 31-jéig a munkaügyi kirendeltségeken le kell adni. A fel nem használt közteherjegyeket visszaváltására pedig azok átadásával és a vásárlást igazoló számla vagy egyéb okirat bemutatásával, személyesen vagy postai úton az állami adóhatóságnál 2010. szeptember 30-ig van lehetőség.Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló (2009. évi CLII. Tv.) törvény alapján nem minden területen alkalmazhatók az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai. Egyszerűsített munkaviszonyt természetes személy, munkáltató kizárólag háztartási munkára, kiemelkedően közhasznú szervezet pedig bármilyen jellegű munkára létesíthet.
Ezeken túlmenően egyszerűsített foglalkoztatás keretében végezhető mezőgazdasági, növénytermesztési, továbbá idegenforgalmi idénymunka, valamint bármilyen jellegű alkalmi munka is.

A törvény korlátozza, hogy nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszony olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor munkaviszony áll fenn, de a munkáltató közeli hozzátartozóját sem alkalmazhatja háztartási munkára.

Ez az újfajta munkaviszony a törvény 1. számú mellékletében foglalt formaszerződés megkötésével jön létre, amelyet főszabály szerint írásba kell foglalni. Meghatározott esetekben azonban elégséges a  szerződést szóban megkötni. Ilyenkor a munkáltató – a háztartási munkára létesített jogviszony kivételével – köteles a törvényben meghatározott adattartalommal két példányban jelenléti ívet vezetni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni főszabály szerint személyi jövedelemadót és járulékokat kell levonni és befizetni.

Eltérő szabályok alkalmazandók ugyanakkor valamennyi idénymunka esetén. Ilyenkor a munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyező összegű közterhet köteles fizetni.
De ebben az esetben a munkavállaló az egyszerűsített foglalkoztatás alapján kizárólag nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz a munkavállalónak – ha egyéb jogviszonya sem alapozza meg az igénybevételt – havonta 4950 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Most már  az alkalmi munkavállalói könyvbe tett bejegyzések helyett április 1-jétől az állami adóhatósághoz kell az egyszerűsített foglalkoztatás tényét és a munkaviszonnyal kapcsolatos főbb adatokat bejelenteni, mégpedig általában a munkavégzés megkezdése előtt. A munkáltató a bejelentési kötelezettségének főszabály szerint elektronikus úton, a 10T1041E jelű nyomtatványon köteles eleget tenni, de a háztartási munka, illetve növénytermesztési idénymunka esetén akár telefonon is teljesíthető. 2010. július 1-jétől pedig lehetőség lesz az SMS-ben történő bejelentésre is.

Forrás: adószabászat.hu