Csongrád Megyei Iparszövetség

Teendők, ha mint magánszemély részletfizetést kért a személyi jövedelemadójára

Bevallásában nyilatkozhatott a magánszemély a 100 eFt alatti adófizetéséről.
Az adózás rendjéről szóló törvény biztosítja, hogy a magánszemély ilyen esetben adóját négy hónapon belül fizethesse meg az első részlet esedékességétől, azaz 2010. június 20-tól számított legfeljebb négy hónapon belül, pótlékmentesen és egyenlő részletekben.

Természetesen ez a lehetőség nem vonatkozik a vállalkozási tevékenységet folytató és általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyekre. A pótlékmentes részletfizetés igénybevételéhez a benyújtott bevallásában nyilatkoznia kellett arról, hogy részletekben kívánja teljesíteni a fizetési kötelezettségét.

Az adóhatóság külön határozatot nem hozott erre vonatkozóan, viszont a kötelezettségük teljesítéséhez levélben, a befizetéshez szükséges készpénz-átutalási megbízást biztosít.

Abban az esetben, ha a részletfizetéshez a készpénz-átutalási megbízást az első részlet időpontjáig nem kapják kézhez, a bevallási kötelezettség teljesítéséhez korábban kiküldött egységcsomagjukban található személyi jövedelemadó befizetésére szolgáló bizonylat felhasználásával teljesíthetik az első részlet megfizetését.

Attól függően, hogy 2, 3 vagy 4 hónapot választott a magánszemély, az egyes részletek befizetésének határideje:

I.    2010. június 21.
II.    2010. július 20.
III.    2010. augusztus 23.
IV.    2010. szeptember 20.

A befizetés teljesíthető bankszámláról a 10032000-06056353 APEH Személyi jövedelemadó beszedési számlára történő utalással, központi ügyfélszolgálatainkon bankkártyával, postai úton kiküldött készpénz-átutalási megbízás felhasználásával. A fizetendő összeg feltüntetésével, közlemény rovatba pedig név és adóazonosító megjelölésével.

Az egyes részletek összege a bevallásban jelölt részletek számától függően a teljes fizetendő személyi jövedelemadó 1/2, 1/3 vagy 1/4 része. Abban az esetben, ha bevallást az adóhatóság javította, vagy a magánszemély önellenőrzéssel helyesbítette, úgy a fizetendő összeget ennek figyelembe vételével kell kiszámítani.

Ha a magánszemély nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését, a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ekkor az adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2010. május 20-tól) késedelmi pótlékot fog felszámítani.

Forrás: adószabászat.hu; APEH