Csongrád Megyei Iparszövetség

Megkezdte az adóhatóság a 2009. évi folyószámla kivonatok kiküldését.

De ez nem azt jelenti azért, hogy mindenki kap!
Megkezdte az adóhatóság a folyószámla kivonatok és az éves késedelmi-pótlék értesítők kipostázását. Először a vállalkozások részére küldik meg, s aztán kerülnek csak sorra a magánszemélyek és egyéni vállalkozók.

A jogszabályi előírás értelmében az adóhatóság az elektronikus bevallóknak nem küld sem folyószámla kivonatot, sem pótlékértesítőt. Idén azok a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, valamint gazdálkodó szervezetek kapnak kivonatot, akiknek adófolyószámlája ezer forintot meghaladó tartozást, vagy túlfizetést mutat, illetve késedelmi pótlékuk van. Vagy ugyan nem érintettek 2009. évre vonatkozó késedelmi pótlékkal és a folyószámlájuk is rendezett, de volt 2009.ben a folyószámlájukon elévültetés címen rendezés, s erről ily módon kívánják értesíteni az adózókat.

Nyomtatott folyószámla-kivonatot csak azok kapnak, akik nem elektronikus úton nyújtották be bevallásukat.

Szerepelnek a magán-nyugdíjpénztári befizetések az adófolyószámla-kivonatokban. Különlegességük, hogy a késedelmes befizetések miatti pótlék számítása során nem lehet a többi adónemen meglévő esetleges túlfizetéseket figyelembe venni, és még a tagdíjat tartalmazó adónemet és az adott pénztárhoz tartozó önellenőrzési pótlékot is külön kell választani, így előfordulhat, hogy az adózó a nettó pótléklistán kívül magánnyugdíj-pénztáranként még két pótléklistát is kap.

A folyószámla-kivonaton az illeték adónemek is szerepelnek. Ezek egyeztetése különös figyelmet igényel, amit hivatali ügyintézés esetén gyorsíthat a vitatott könyvelési tételhez kapcsolódó határozat másolatának beküldése a lakcím szerint illetékes adóhivatalhoz.

Változást jelent a korábbiakhoz képest, hogy ebben az évben a bankszámla nyitására nem kötelezett adózók értesítői mellé nem csatolnak postai készpénz-átutalási megbízást (csekket). Ezek az adózók is fizethetnek ugyanis banki átutalással lakossági folyószámlájukról, vagy bankkártyával a kijelölt ügyfélszolgálatokon. Amennyiben mégis csekken kívánnának fizetési kötelezettségüknek eleget tenni, úgy annak igénylését természetesen továbbra is jelezhetik az ügyfélszolgálati irodákban, vagy telefonon az APEH Általános Tájékoztató Contact Centere (hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30 óráig) kék 40/42-42-42 számán, amely mobilhálózatból is hívható.

Amennyiben az értesítőn szereplő adatokkal kapcsolatban észrevételt kíván valaki tenni, azt személyesen, a folyószámlát vezető illetékes igazgatóság ügyfélszolgálatán, ügyfél-azonosító birtokában telefonos egyedi ügyintézéssel, az APEH Ügyintéző Contact Center fenti számának hívásával, vagy írásos észrevétel benyújtásával lehet megtenni. Utóbbi esetben a „Folyószámla-kivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtatványt javasolják használni, amely megtalálható az adóhatóság honlapján.

A bevallott kötelezettségek, és a teljesített befizetések, illetve kiutalások egyenlegét mutató adatsort az adózók összevethetik a saját nyilvántartásaikkal, azaz az adózó saját nyilvántartását az adóhivatal nyilvántartásával. Ha a két adatsor eltérést mutat, akkor célszerű folyószámla-egyeztetést kezdeményezni a területileg illetékes adóhivatalnál – lehetőleg írásban. Ennek egyszerűsítésére a hatóság egy egyszerű formanyomtatványt alakított ki, amit az igazgatóság honlapjáról lehet letölteni. A nyomtatvány visszaküldésekor a vitatott könyvelési tétel rendezéséhez az észrevétel mellékleteként az alapbizonylatot is célszerű beküldeni az illetékes folyószámla-kezelési osztálynak.

Ha a folyószámla-egyeztetést követően a kivonat tartozást mutat, akkor azt célszerű minél hamarabb befizetni, hogy a későbbiekben minél kevesebb késedelmi pótlékot kelljen fizetni. Nem olcsó tartozni az államnak, hiszen abban az esetben, ha az adózó nem fizette meg adóját a határidőig, a késedelem minden napjára késedelmi pótlékot számít fel a hivatal, amelynek napi mértéke a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kivonaton szerepel a 2009. évre számított pótlékok összege, amit a gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak ezer forintra kerekítve, a magánnyugdíj-pénztári késedelmi pótlékot, és a magánszemélyek késedelmi pótlékát pedig forintban kell megfizetni.

Az APEH felhívja a figyelmet arra is, hogy ha valamely adónemen fennálló tartozást egy másik adónemen jelentkező túlfizetés átvezetésével kívánja az adózó rendezni, úgy azt csak és kizárólag az átvezetési kérelem nevű 1017 számú nyomtatvány benyújtásával kezdeményezheti.

Az adatok esetleges tisztázása érdekében kérjük, hogy forduljanak könyvelőjükhöz, aki a kivonat értelmezése után, ha szükséges az ügyükben eljárni, az illetékes Igazgatósághoz fordul. A kivonattal kapcsolatos valamennyi információ a folyószámla kivonat első oldalán természetesen megtalálható.

Forrás: adószabászat.hu; APEH