Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

EFO tv.!!

Ismét megjelent az új egyszerűsített foglalkoztatás végrehajtási rendeletei!

A nemzetgazdasági miniszter az egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatottak után fizetendő közteher bejelentési szabályait írja elő a Magyar Közlönyben megjelent rendeletekben, ami augusztus 1-jétől hatályos. Részletesen szabályozza ezek telefonon történő bejelentését is.

A kormányrendelet szerint az egyszerűsített foglalkoztatást a 185-ös telefonszámon lehet bejelenteni, ami országon belül helyi tarifával hívható. Első bejelentéskor a szokásos módon ügyintéző figyelmezteti a bejelentőt arra, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készül, ami hatósági és bírósági eljárásban bizonyítékként is felhasználható. Ilyen esetben ügyintéző elektronikus adatlapot tölt ki a bejelentés alapján, amit az adóhatóságnak továbbít is azonnal. A kapott regisztrációs számot sms-ben is megkapja a bejelentő. A miniszteri rendelet előírja, hogy aki nem telefonon, hanem online jelenti be az egyszerűsített foglalkoztatást, az csak az adóhatóság elektronikus űrlapját használhatja erre a célra. A rendelet természetesen megadja a számlaszámokat is, amelyekre a közterheket kell befizetni. Mindkét rendelet augusztus 1-én, az egyszerűsített foglalkoztatási törvénnyel együtt lép hatályba.

A munkaadók által korábban kifogásolt naponkénti elektronikus bejelentési kötelezettség nem változik, viszont a munkavállalóknak és a munkaadóknak is több ponton előnyösebb (persze egyéb hátrányok mellett) az új, egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény. Az egyszerűsített foglalkoztatást a merőben új feltételrendszerével mezőgazdasági-, idegenforgalmi idénymunkára, valamint alkalmi munkára lehet alkalmazni.

Feltétele:

•    300 ezer forintot nem haladja meg az adott hónapban a vállalkozás adótartozása (nem nettó módon számítva). Ha meghaladja, nem jogosult erre az alkalmazásra mindaddig, míg nem egyenlíti ki tartozását.
•    megelőző hat havi átlagos statisztikai létszám alapján
o    ha 1-5 fő közötti, akkor 2 főt
o    ha 2-20 fő közötti, akkor 47 főt
o    ha 20 fő fölötti a létszám, akkor annak 20 százalékát
o    ha pedig a munkáltató nem foglalkoztat főállású munkavállalót, akkor az éves munkaidőkeret 20 százalékát (417 óra/év) 1 fővel
alkalmazhatja egy munkáltató.

Nem létesíthető olyan felek között
•    akik között a szerződés megkötésekor már az Mt. szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn
•    munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására
•    a bevándoroltnak vagy letelepedettnek nem minősülő harmadik országbeli állampolgárral a mezőgazdasági idénymunka végzésére egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony kivételével.

Az alkalmi munka összesen legfeljebb öt egymást követő napig, egy hónapon belül 15 napig, egy éven belül pedig legfeljebb 90 napig tarthat.

A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként
• Mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
• Turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
• Alkalmi munka esetén 1 000 forint.

Ezt a munkaadó fizeti, a munkavállalónak kifizettet bérnek viszont az egésze jövedelem, és a munkavállalónak bevallást sem kell tennie erről. A közterhet a következő hónap 12. napjáig kell átutalni az adóhivatalnak. Az egyszerűsített módon foglalkoztatott nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.

Ha a munkáltató az időkorlátok túllépésével létesít, illetve tart fenn az Efo.tv. szerinti munkaviszonyt, attól a naptól, hogy az előzőek szerinti feltételek nem teljesülnek, a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja ezeket a rendelkezéseket. Ilyen esetben a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy után személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségeit az Szja.tv., illetve a Tbj.13 rendelkezései alapján köteles alkalmazni az előzőek szerinti feltételek megsértése feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig az e pont rendelékezéseit jogosulatlanul alkalmazta.

Forrás: adószabászat.hu