Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Már mentesülnek a kizárólag ingatlan bérbeadási tevékenységet folytató magánszemély adózók az adószám megszerzése alól.

Persze csak ha akarnak!

S hogy kik tartozhatnak e rendelkezés hatálya alá?

Azok az adószámmal nem rendelkező magánszemélyek, akiknek az áfa-adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységét kizárólag forgalmi adómentes ingatlan bérbeadás képezi és nincs olyan ügyletük, amely miatt közösségi adószámmal kellene rendelkezniük. Vagyis az adózó

  • kizárólag természetes személy lehet, aki
  • nem egyéni vállalkozó (sem az ingatlan bérbeadási tevékenysége vonatkozásában, sem más tevékenységére tekintettel),
  • tevékenysége kizárólag az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 86. §-a szerinti adómentes ingatlan bérbeadási (haszon-bérbeadási) tevékenység lehet (vagyis nem lehet a kötelezően adóköteles körbe tartozó – például kereskedelmi szálláshely szolgáltatásra, garázs bérbeadásra irányuló – tevékenység),
  • és az ingatlan bérbeadásra vonatkozóan az adóalany nem él az adókötelessé tétel választásával,
  • valamint nem létesít kereskedelmi kapcsolatot az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal.

Kereskedelmi kapcsolat e tekintetben: a termékbeszerzés és értékesítés valamint a szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel.

Amennyiben az Art. 22. § (16) bekezdése szerinti – előzőekben felsorolt – bármely feltétel nem áll fenn, például adókötelessé akarja tenni az adózó a bérbeadását, vagy bérbeadási tevékenysége más tagállami adóalannyal kereskedelmi kapcsolat létesítését eredményezi, akkor a bejelentkezés, adószám kiváltás szükségessé válik.

De a 2010. augusztus 16-ai hatályba lépési időponttól kezdődően nem szükséges az említett ingatlan bérbeadási tevékenységet folytató, korábban már bejelentkezett és adószámmal rendelkező természetes személy adóalanyoknak a regisztrált adóalanyi körből kijelentkezni, hiszen e rendelkezés nem jelenti azt, hogy ezen adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységüket megszüntették volna. Ezek a már bejelentkezett és adószámmal rendelkező adóalanyok továbbra is az adószámukat használják és tüntetik fel bizonylataikon.

Lehet-e adószám hiányában a számlaadási kötelezettséget teljesíteni?

A természetes személy rendszeres bevételszerző tevékenységére tekintettel az adószám hiányában is az általános fogalmi adó alanya. Így az áfatörvényben meghatározott bizonylat kibocsátására kötelezett, ami az adómentes tevékenységre tekintettel számviteli bizonylat lehet az áfatörvény 165. § (1) bekezdés a) pontja alapján, de a kibocsátott bizonylatnak nem kell maradéktalanul megfelelnie az áfatörvény számlára vonatkozó előírásainak. Az adószám hiánya nem akadályozza az adóalanyt a számviteli bizonylat beszerzésében, esetleg előállításában és kibocsátásában. Ezen a számviteli bizonylaton az adóalany neve mellett az adóazonosítót kell legalább szerepeltetni. Amennyiben azonban az adóalany úgy döntene, hogy a számviteli bizonylat kibocsátásához a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet szerinti számlatömböt, vagy számlát kíván használni, annak beszerzéséhez már adószámmal kell rendelkeznie, emiatt viszont a szokásos módon be kell jelentkeznie.

De ha a természetes személy adóalany nem él ezzel a lehetőséggel, hogy nem köteles az adóhatósághoz bejelentkeznie, és adóalanyként regisztráltatni kívánja magát, akkor a bejelentkezését a ‘T101 számú adatlapon teheti meg, amelynek alapján az adóhatóság kérésére adószámot állapít meg számára.

Forrás: adószabászat.hu; APEH