Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Január, a nyilatkozatok hónapja!

Miről és hogyan kell nyilatkozzunk a  munkáltató felé.Már hozzászoktunk ahhoz, hogy az év első hónapjában sok mindenről kell nyilatkoznia egy munkavállalónak a jövedelmével kapcsolatosan. Ez ebben az évben sincs másképpen, s bizony sokunknak ez fejtörést is okoz. Ahhoz hogy figyelembe vehessék az optimális adólevonást a bárszámfejtéskor, nyilatkozhat a magánszemély az adójóváírásról, a családi kedvezményről, s ha a feltételek adottak, választhat a béren kívüli juttatásokról is, ha ilyet is finanszíroz a munkáltató.

Az alábbi nyilatkozati lehetőségeket teremti meg az új személyi jövedelemadó törvény:

 • Adójóváírás érvényesítését kérő nyilatkozat. Az adójóváírás csökkenti az összevonás alá eső jövedelmek után fizetendő adót a bér bruttósított összegének 16 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100 Ft-tal. Ezt teljes egészében 2 millió 750 ezer forintig lehet igénybe venni, majd fokozatosan csökkentve 3 millió 960 ezer forintig csak. Arról kell nyilatkozni, hogy kéri a munkavállaló az adójóváírás figyelembe vételét, vagy, hogy nem várható mástól olyan jövedelem, amit figyelembe kell venni.
   
 • Családi kedvezmény érvényesítését kérő adóelőleg-nyilatkozat. Akkor kell nyilatkozni, ha igényli, hogy a munkáltatója a családi kedvezménye figyelembevételével vonja le az adóelőlegét. Kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként egy és kettő eltartott esetén 60 500 forint, három vagy annál több eltartott esetén 206 250 forint adóalap kedvezmény jár. Ezt a közös háztartásban élők megoszthatják akár már év közben is egymás között egy közösen aláírt nyilatkozattal, vagy majd a bevallás idején is megtehetik.
   
 • Nagyon fontos tudni, hogy ki számít kedvezményezett eltartottnak. Mert amennyiben a kedvezményt jogalap nélkül kérik, s 10 ezer forintnál nagyobb az adókülönbözete ennek, úgy 12% bírság terheli a magánszemélyt.
   
 • Költségekről szóló adóelőleg-nyilatkozat.  Kérheti az önálló tevékenységből származó bevételéből (pl. megbízási díjából) a 10 %-os költséghányad figyelembe vételén kívül a tételes költség elszámolását is, de minden hasonló jövedelménél akkor ezek szerint kell nyilatkoznia. Munkaviszonyával kapcsolatos jövedelme esetén csak akkor nyilatkozhat erről, ha költségtérítést is kap a munkavállaló.
   
 • Ha a bevallásban a ténylegesen elszámolt költség kevesebb lesz a nyilatkozatban foglaltakhoz képest, akkor utána 39%, s ha a 10 eFt-ot meg is haladja a különbözet, akkor még 5% bírsággal is kell számolni. Kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania a számlaképes magánszemélyek esetében, s számla nélküli bérleti díj kifizetése esetében sem, kivéve, ha azt nyilatkozatban kéri a magánszemély.
   
 • Nyilatkozat a 2011. évben a Béren Kívüli Juttatások közül azok igénybevételéhez, mely adatainál körültekintően kell eljárni. Ezzel a nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozatban közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy ennek minden jogkövetkezménye engem terhel (pl. bírságok)
   
 • Iskolakezdési támogatáshoz (gyermek neve, TAJ száma, születési helye és ideje, Anyja neve). Ezzel kijelentem, hogy a gyermek (ek) családi pótlékra jogosult szülője, vagy vele egy háztartásban élő házastársa vagyok, aki a 2011/2012-es tanévben tanintézet nappali tagozatos hallgatója lesz.
   
 • Üdülési csekk igénybevételéhez közeli hozzátartozók számára.

Elfogadott rokonsági fok, kapcsolat: házastárs, testvér, szülő, gyermek, nagyszülő, unoka, bejegyzett élettárs, örökbefogadott gyermek, mostohagyermek, nevelt gyermek, örökbe fogadó szülő, mostohaszülő, nevelőszülő.

Amennyiben az év során az adatokban változás történik, úgy a munkavállaló köteles erről a munkáltatót tájékoztatni. Tudomásul veszem, hogy ezen tájékoztatás elmulasztásának minden következménye engem, mint munkavállalót terhel.

A teljesség igénye nélkül soroltuk fel a fontosabb nyilatkozatokat, melyről a napokban szükséges dönteniük.

Forrás: adószabászat.hu