Csongrád Megyei Iparszövetség

Postaládáján feltüntette már vállalkozása nevét?

Mert ha nem, akkor felfüggeszthetik az adószámát!
A társaság székhelye a központi ügyintézés helye, melyet cégtáblával kell a cégnek jelölnie. A székhelyet úgy kell – irányítószám, helység, utca, házszám feltüntetésével – megjelölni, – ideértve a székhely biztosítás esetét is – hogy a cég székhelyén személyesen is felkereshető legyen. Magyar gazdasági társaság székhelye csak Magyarországon lehet akkor is, ha külföldön is kifejt tevékenységet.
Ha az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt kézbesítetlen jelzéssel kerül vissza, vagy központi ügyintézés helyén nem található az adózó, súlyos jogkövetkezménye lehet. Bővült azon eseteknek a köre, amelyek megvalósulása esetén az állami adóhatóság felfüggeszti az érintett adózó adószámát, még a közösségi adószámát is.

Mert gyakoribbá vált az adóhatóság székhely ellenőrzése, s ha nem találja az épületen, ajtón vagy a postaládán feltüntetve az ellenőr az adóalany megnevezését, akkor bizony az adószáma felfüggesztéséhez folyamodik.

Az adóhatóság az adószám felfüggesztéséről határozattal dönt, ami ellen 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni. Jelen esetben a már pótolt cégtábláról vagy kiírásról készült fényképet is be kell mutatni.

A felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül pedig az adóhatóság az adószám törlését is elrendeli határozattal. Amire természetesen szintén fellebbezni lehet, amit már csak nyolc napon belül lehet előterjeszteni.

Tehát ne várjuk meg, míg az adóhatóságnak kell keresgélni a cégtáblát, mert a fentiek szerint látható, hogy számtalan bonyodalomtól kíméljük meg vállalkozásunkat és magunkat, ha feltüntetjük cégünket székhelyünkön.

Forrás: adószabászat.hu