Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Társasága rendelkezik megválasztott tisztségviselővel?

Ellenőrizze társasági szerződésében ennek érvényességét, mert az adószám felfüggesztését kockáztatja!
   
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a vezető tisztségviselőket határozott időre kell megválasztani. Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, akkor legfeljebb öt évre kell őket megválasztani.  Ha pedig a vezető tisztségviselők megbízási időtartamáról a tagok nem rendelkeznek egyáltalán, akkor öt évre megválasztottnak kell őket tekinteni. Kivéve persze azt a helyzetet, amikor egy társaságot valamilyen célból ennél rövidebb időtartamra létesítenek.
Gyakori probléma, hogy a társaságok erről megfeledkeznek, nem tartják nyílván, hogy mikor jár le vezető tisztségviselőiknél a megbízásuk időtartama.
Egy ilyen lejárt megbízás kapcsán az adóhatóság azonnal felfüggesztheti a vállalkozás adószámát határozattal.
Ez a mulasztás kiderülhet akár egy meghatalmazás átadásával a hatóságnak, vagy bármilyen ellenőrzés kapcsán is.

„ Az adóhatóság az adószám alkalmazásának felfüggesztéséről határozattal dönt, a határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést az ügy összes iratával a felettes szervhez a fellebbezés megérkezésétől számított 8 napon belül kell felterjeszteni.
A felettes szerv a fellebbezésről 15 napon belül dönt és az ügy iratait haladéktalanul visszaküldi az adóhatóságnak,” stb.

Gondolom, ilyen helyzetbe senki sem akar kerülni. Ne várjuk ezt meg, vizsgáljuk át társasági szerződésünket,  s haladéktalanul tegyük meg a megfelelő lépéseket a társasági szerződésünk módosítására.

Forrás: adószabászat.hu