Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Ismét döntés előtt állnak a társaságok, közeleg a beszámolók közzététele!

A Tao. törvényben már korábban megjelent a nyereség-minimum fogalma abból a célból, hogy szigorúbb ellenőrzés alá kerüljenek azok a vállalkozások, amelyeknél feltehető, hogy az adózás alól fiktív költségek elszámolásával, illetve a bevételek eltitkolásával próbálják kivonni magukat az adózás alól.

Ahhoz, hogy egy társaság megállapítsa, érintett-e a nyereség-minimum szerinti adózással, szükséges tisztáznia, hogy az adózás előtti eredménye, illetve az adóalapja közül a nagyobb összeg eléri-e a törvényben leírtak szerint megállapított nyereség- minimumot. Ami megfelel a teljes bevétele 2%-nak. Amennyiben eléri, úgy nem szükséges tovább vizsgálódni, a vállalkozás a Tao. tv. általános szabályai szerint adózik akkor, azaz a törvénynek megfelelően eléggé nyereséges.

Abban az esetben azonban, ha az előzőekben említett két adat (adózás előtti eredmény, adóalap) közül a nagyobbik nem éri el a nyereség-minimum összegét, akkor a társaság választás elé kerül. Két lehetősége van:

•    Nem alkalmazza a nyereség-minimum alapján történő adó-megállapítást, hanem az általános szabályok szerint számolja ki az adóalapját, illetve az adót. De erről a döntéséről a bevallásában az Art. szerint nyilatkozatot kell tennie, s köteles mellékelni egy ún. bevallást kiegészítő nyomtatványt is, mely főként a költségek meghatározott köréről kér részletező adatokat egy utólagos ellenőrzéshez. Ehhez a kiválasztás a bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 napon belül történik meg, melyről az adózót értesítik írásban. Az ellenőrzés megkezdéséig, joga van a vállalkozásnak erre az időszakra önellenőrzést benyújtani még.
Az ellenőrzés során az adózóra hárul a bizonyítási teher az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságára vonatkozóan. Ha az adózó ezen tényeket jelentős számban és mértékben nem tudja bizonyítani, akkor az adóhatóság az adóalapot, illetőleg az adót a bevallások utólagos ellenőrzése keretében, becsléssel állapítja meg.

•    Az adózó nem választja a nyilatkozattételt, hanem a nyereség-minimum alapján számolja ki a társasági adót, azaz vállalja annak az elvárt minimum adónak a megfizetését, amit a jogszabály előír.

A jövedelem-(nyereség-) minimum meghatározásakor kiindulási alap az összes bevétel, s ehhez kapcsolódnak csökkentő és növelő tételek.

Legjelentősebb csökkentő tételek:

• Az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatás értéke;

A korrigált bevétel 2%-a jelenti a nyereség-minimum összegét, ami után kell megfizetni a társasági adót.

A mérleg és eredmény elfogadásáról a vállalkozás taggyűlésének kell rendelkeznie, s döntenie kell az éves eredmény felhasználásáról. Azaz az osztalék kifizetéséről, vagy annak az adózott eredménybe való betételéről. Amennyiben osztalék kifizetés kerül jóváhagyásra, erről az ügyvezetőnek kell nyilatkoznia a cégbíróság felé, hogy ez nem veszélyezteti a vállalkozás fizetési képességét.

Osztalék kifizetés történhet az aktuális és az előző években kifizetésre elkülönített összegekből, vagy az eredménytartalék terhére. Az utóbbiból a jelenleg eva-s vállalkozások is dönthetnek, ha van pozitív eredménytartalékuk az eva-t megelőző időszakukból. Ez most azért is felmerülhet a vállalkozásoknál, mert jelenleg nagyon kedvező adózással vehető fel az osztalék. 25% helyett csak 16% személyi jövedelemadó terheli a kifizetést. A rossz nyelvek szerint még!!  Tehát ha teheti, most olcsón csökkentheti eredménytartalékát, s növelheti jövedelmét.

Ha még nem döntötte el hogyan fog bevallásában nyilatkozni, fontolja meg a fentiek értelmében. Más nem tud Ön helyett dönteni, de mi most is megpróbáljuk a maximális segítséget nyújtani Önnek e területen is.

Forrás: adószabászat.hu