Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Tájékoztatás az aktuális problémákról, nevezetesen ismét a beszámolók készítéséről!

A már korábban is működő társaságok tudják, hogy a május hónap az évzárás izgalmas időszaka. Ha már minden gazdasági esemény lekönyvelésre került, az egyeztetések is megtörténtek, s elkészült az esetleg kötelező transzferár nyilvántartás, vagy a piaci árak alkalmazásához szükséges dokumentáció, a legfontosabb következő feladat az adózási kérdések eldöntése.


Az adóalap és adó korrekciók, növelő és csökkentő tételeinek megállapítása. Különös tekintettel természetesen a csökkentő tényezők feltárására, hogy milyeneket vehet igénybe vállalkozásunk. Volt e tárgyévi beruházásunk vagy a foglalkoztatottak létszáma növekedett e, tervezünk e az elkövetkező évekre beruházást, volt e hitelünkre megfizetett kamat stb. S a hab a tortán az iparűzési adó megállapítása, esetlegesen a helyi adó alapjánál figyelembe vehető csökkentő tételek feltárása.

S ez után foglalkozhatunk korrektül az évet záró beszámolónkkal, aminek helyességét a vállalkozás számviteli politikája is alátámaszt, ha van. Lenni kell, méghozzá minden évben aktualizálni kell, azaz a változásokkal ki kell egészíttetni. Az elmúlt időszakban előfordult, hogy áfa ellenőrzéskor is bekérték a vállalkozás összes szabályzatát, s így az ebben feltárt esetleges hiányosságok pedig garantáltan bírsághoz vezetnek.

De hogy milyen beszámolót is kell beadni, ezt az alábbiak szerint az „új” hatályos számviteli törvény szerinti szabályok alapján kell eldönteni.

Egyszerűsített éves beszámolót készíthet az alábbi feltételeknek megfelelő társaság:

•    a nyilvánosan működő részvénytársaság,
•     az anyavállalat, a konszolidációba bevont vállalkozás és
•    az értékpapírjait tőzsdén kereskedő vállalkozás kivételével

minden korlátolt felelősségű társasági formában működő vállalkozás és minden olyan kettős könyvvitelt vezető egyéb vállalkozás, amelynek két egymást követő évében a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül kettő nem haladja meg az alábbi határértékeket: 

•    a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot, 
•    az éves nettó árbevétele a 1000 millió forintot, 
•    az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak létszáma pedig az 50 főt.

Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás összeállítására kötelezett minden olyan vállalkozásnak, aki az egyszerűsített éves beszámoló fenti értékhatárait meghaladja.

Jogelőd nélkül alapított vállalkozásoknál pedig, amikor az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az éves árbevétel adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható éves nettó árbevétel alapján kell megállapítani a kötelezettség formáját. Ha év közben kezdte meg tevékenységét a vállalkozás, akkor a töredék év éves szintre átszámított nettó árbevételét kell figyelembe venni. Így kell eljárni, mint az egyszerűsített, mint az éves beszámoló készítésénél is.

A konszolidált éves beszámoló bizonyos szempontból eltérő a beszámoló-összeállítás lényegét tekintve, hiszen ezt nem valamely más beszámolási forma helyett (egyszerűsített beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, éves beszámoló) lehet vagy kell választani, hanem az éves beszámoló készítésén túlmenően kell bizonyos esetekben elkészíteni.

Konszolidált éves beszámoló készítésére ennek megfelelően az a vállalkozó (anyavállalat) kötelezett, amely más vállalkozásoknál (leányvállalatoknál) meghatározó befolyást gyakorol (vagy a szavazatok többségének gyakorlása, vagy a vállalkozás irányítása, ellenőrzése révén, vagy a többi tulajdonossal kötött szerződés alapján).

A fentiekből is látszik, hogy mekkora teher hárul ebben a mozgalmas időszakban a vállalkozásokra és a könyvelőjükre egyaránt. Csak akkor működhet ez az együttműködés eredményesen, ha mindkét fel megadja a maximális segítséget őszintén feltárva a körülményeket, terveket és természetesen a könyvelő oldaláról a lehetőségeket is.

Forrás: adószabászat.hu