Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Ha Ön számlaadásra kötelezett magánszemély, mert például bérbe adja ingatlanát, rendezheti saját maga is az adóelőlegét

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint 

„A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania a számlaadásra kötelezett magánszemély által számlázott, valamint a felvásárlási jegy alapján kifizetett bevételből. Azonban ha a nem egyéni vállalkozóként, nem mezőgazdasági őstermelőként számlaadásra kötelezett magánszemély nyilatkozatot ad arról, hogy kéri az adóelőleg levonását, a kifizetőnek a (3) bekezdés szerint kell eljárnia.” 

„(3) Ha az a bevétel, amelyből az összevont adóalapba tartozó jövedelmet kell megállapítani, kifizetőtől származik – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az adóelőleget a kifizető állapítja meg”

A fenti rendelkezésben „számlaadásra kötelezett magánszemély” alatt értendő az a magánszemély, aki az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint számlakibocsátásra kötelezett, továbbá értendő azon magánszemély is, aki nem kötelezett számla kibocsátására (mert mentesül), azonban mégis állít ki számlát. Nem köteles adószám kiváltására például a lakóingatlan bérbeadója, s akkor – annak hiányában – nem is tud, de nem is köteles számlanyomtatvány kiállítására. Helyette hasonló adótartalommal egy „számviteli bizonylatot” állít ki, s azon igazolja a bérleti díj átvételét.

A Szja törvény szerint tehát alkalmazhatók a fentiek mindazon magánszemélyek esetében, akik a teljesítésről számlát bocsátanak ki. Ez azt jelenti, hogy főszabályként a kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania, ha számla ellenében teljesít kifizetést, csak ha nyilatkozatában azt a számla kiállítója kéri. Természetesen a magánszemélynek ilyen esetben negyedévente teljesítenie kell adó és esetlegesen az Eho fizetési kötelezettségét is.

Amennyiben az adószámos magánszemély nyilatkozik arról, hogy kéri az adóelőleg megállapítását, akkor a kifizető köteles adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőként a kifizetésre jutó adóelőleget megállapítani, levonni és megfizetni, s az év végén pedig igazolást kiadni.

Egyéni vállalkozónak és mezőgazdasági őstermelőnek teljesített kifizetés esetében változatlanul a kifizetőnek nincs előleg levonási kötelezettsége.

Forrás: adószabászat.hu