Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Tájékozódjon üzleti partnerei adatainak valódiságáról!

Tevékenységük során számos vállalkozással állnak kapcsolatban a gazdasági élet szereplői. Rendkívül fontos, hogy szerződéskötés előtt a partnerek megbízható forrásból tájékozódjanak egymásról ahhoz, hogy a számlákat az adó és számviteli szabályoknak megfelelően, jogszerűen tudják elszámolni.

Ellenőrzések határozataiban gyakran találkozhatunk azzal a fogalommal, hogy az ügyfél nem kellő körültekintéssel járt el partnerével szemben.

Sajnos még mindig találkozunk olyan NAV megállapítással, hogy valaki olyan partnerrel köt szerződést, amely nem létezik, felszámolás és végleszámolás alatt áll, vagy adószám felfüggesztés következtében megszűnt. Esetleg a szerződést aláíró fél soha nem volt annak a cégnek a képviselője, vagy meghatalmazottja, akinek a nevében eljár.

Ezért célszerű már a szerződéskötést megelőzően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alábbi adatbázisain tájékozódni:

  • Adóalanyok listái (ezen belül a konkrét társaság által foglalkoztatottak száma is megjelenik)
  • Köztartozásmentes adózók
  • Közösségi adószámok megerősítése
  • Adóhiányosok, hátralékosok, végrehajtás alatt állók
  • Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók 
  • A felfüggesztett adószámok, illetve az ennek következtében törölt adószámok

Társaságok esetén fontos információt a cégbíróságnál is be lehet szerezni, átvizsgálva cégkivonatát, Mérleg- és Eredménykimutatását. Ezekből tájékozódhatunk potenciális partnerünk gazdálkodásáról, eszközei értékéről, kintlévőségéről és nem utolsó sorban kötelezettségeiről is. Cégkivonatában látható az is, hogy ki képviselheti a vállalkozást, azaz ki írhatja alá megkötendő szerződésünket. 

Persze az is előfordulhat, hogy a teljesítés során kerül nehéz helyzetbe partnerünk, s akkor minden körültekintésünk ellenére egy ellenőrzés megkérdőjelezheti a gazdasági esemény szabályosságát. Ilyenkor csak a teljesítés megfelelő dokumentálásával kerülhető el valószínűleg az adókülönbözet és az egyéb szankciók kiszabása.

Minden esetben, de nagyobb összegű szerződések megkötése előtt ne mulassza el üzleti partnerét leinformálni, hiszen komoly veszteség érheti. Ha szállítói számlája kiemelésre kerül, akkor adóhátralékán kívül a kiszabott bírság és késedelmi kamat is terhelni fogja. 

Forrás: adószabászat.hu