Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Ha nincs is biztosítási jogviszonya, akkor is lehet a magánszemély egészségügyi ellátásra jogosult az alábbiak szerint.

A társadalombiztosításról szóló törvény (Tbj. 39. § (2) bekezdése) értelében az a belföldi személy, aki nem biztosított és egyéb jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra és megszakítás nélkül legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik a Magyar Köztársaság területén egészségügyi szolgáltatás érdekében havi 5100 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett.

Ha a fentieken kívül más okból sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, az a magánszemély önkéntes döntéssel a havi 5100 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését nem vállalhatja, viszont megállapodás köthet az egészségbiztosítási pénztárral (a Tbj. 34. § (10) bekezdése szerint) a saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának biztosítására. Ugyanígy megállapodást köthet továbbá a Magyar Köztársaság területén oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatásra.

Ennek a megállapodásnak viszont „borsos” ára van, hiszen szemben a havi 5100 forinttal 

  • nagykorú állampolgár esetében a minimálbér 50 százalékát (39 ezer forintot), 
  • 18 évesnél fiatalabb gyermek, illetve diák esetében a minimálbér 30 százalékát (23 400 forintot) kell havonta megfizetni. 

S ilyenkor – a sürgősségi ellátás kivételével – a megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatás csak a megállapodás megkötését követő hatodik hónap első napjától jár, kivéve, ha a magánszemély hat hónapra visszamenőleg is megfizeti a járulékot.

Az egészségügyi megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. 

Az a társas vállalkozó, aki személyesen közreműködik vállalkozásában (társasági szerződésben rögzítetten) és sem ott sem máshol nem rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, annak a vállalkozásnak meg kell fizetnie az 5100 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot a tagja után, amit természetesen költségként el is számol. Kivéve, ha nem működik személyesen közre, s ezt támasztja alá a vállalkozás alapító okirata is, akkor nem kell a vállalkozásnak a tagja után megfizetnie. Ilyen esetben azonban akkor a magánszemélynek kell bejelentenie és megfizetnie ezt a járulékot 11T1011-es adatlapon.

Forrás: adószabászat.hu