Csongrád Megyei Iparszövetség

Szeptember 15-e az Iparűzési adó előlegének megfizetése

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység, kivéve néhány típusút pl. társadalmi szervezet, egyház stb. 

Az Önkormányzat fizetési meghagyásba közölte korábban, mostantól kezdve pedig a bevallásban teljesítette minden vállalkozás az adóelőlegként fizetendő adójának összegét. Ennek nagyságát a helyi adókról szóló (Htv.) törvény, határidejét pedig az Adózás rendje ( Art.) szabályozza.

Ebben a hónapban 15-ig kell kiegészíteni a 2011-re vonatkozó adóelőleget, aminek összességében a március 15-én megfizetettel együtt kell megegyezni a 2010. évre megállapított adó összegével.

Ez különösen akkor jelent problémát, ha a várható tárgyévi adókötelezettség sokkal kevesebb lesz, mint a fentiek alapján kiszámított előleg nagysága. Ilyen esetben az Önkormányzathoz lehet fordulni adóelőleg mérséklési kérelemmel, amit méltányosságból indokolt esetben meg is adnak. Természetesen adatokkal kell alátámasztani a várható adó összegét.

De érdemben akkor várható elbírálás, ha a fizetési határidőig beadásra kerül a kérvény! 

Figyeljünk a határidőre, hogy ne fizessünk többet, mint amit muszáj!

Forrás: adószabászat.hu