Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Támogathatók már a látvány-csapatsportok

Az Országgyűlés idén nyáron fogadta el (2011.06.27.) a látvány-csapatsport támogatásának új szabályait, így a decemberi várható éves eredmény számvetésére már lehet is kalkulálni vele.

A szabályok újrafogalmazása az Európai Bizottsággal történő előzetes egyeztetése miatt került sor. A rendelkezések a társasági-adókedvezmény lehetőségével ösztönzi az adózókat a látvány-csapatsportok támogatására, melyek az alábbiak:

  • labdarúgás
  • kézilabda
  • kosárlabda
  • vízilabda
  • jégkorong

A fenti rendelkezések 2011. július 1-jétől léptek hatályba, kivéve a tárgyi eszközök beruházására és felújítására vonatkozókat, amik csak az EB jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. napon lépnek hatályba.

 Az alapvető rendelkezéseket a Tao. tv és az erre vonatkozó 2011/107/06.30.) kormányrendelet tartalmazza.

Támogató csak a tao. tv. hatálya alá tartozó adózó lehet, aki visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatást, juttatást, véglegesen átadott pénzeszközt, térítés nélkül átadott eszközt, vagy térítés nélkül adott szolgáltatást nyújt.

Mindezek elszámolt költsége, ráfordítása a vállalkozás érdekében felmerültnek számít, azaz akkor sem kell az adóalapját ezekkel megemelnie a vállalkozásnak, ha a támogatott szervezet esetleg veszteséges, vagy nem rendelkezik pozitív adóalappal.

A támogató a támogatási igazoláson szereplő összegig a támogatás adóéve és az ezt követő három adóév adójából veheti igénybe az adókedvezményt az éves adójának 70%-ig.

A támogatási igazolások összértéke a Tao.tv. szerint nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott sportfejlesztési programjában feltüntetett célok meghatározott (25-90) százalékát.

A támogatások felhasználásának alapvető szabályait és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit is a fenti kormányrendelet tartalmazza.

Forrás: adószabászat.hu