Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaadói Levelek 59.szám

 • 25 és 30 éves jubileum jutalom – esedékessé válhat-e egyszerre?
 • Nagyszülő halála esetén járó távollét.
 • Szabadság kiadása 2011. augusztus 1-jét követően.
 • Távolléti díj alapja fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló esetén.
 • Munkabérből letiltások sorrendje.
 • Szabadság pénzbeli megváltása.
 • Csoportos létszámcsökkentés.
 • Ki nem fizetett munkabérek.
 • Köztisztviselő jubileumi jutalma.
 • Óvodapedagógus továbbképzése.
 • Két határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 • Rendeltetésellenes joggyakorlás – munkaszerződés újrakötése.
 • Osztott munkaidő-beosztás.
 • Határozott idejű munkaszerződés megszűnésének időpontja.
 • Közalkalmazott kirendelése.
 • Helyettes helyettesítése.
 • Kiküldetés vagy munkaszerződés-módosítás?
 • Európai üzemi tanács létrehozása.
 • Vezető munkaviszonyának megszüntetése azonnali hatályú rendes felmondással.