Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaadói Levelek 64.szám

 • Munkaszüneti nap, vasárnap – mennyi jár a munkáért?
 • Végrehajtás és a munkabér összege.
 • Nyugdíjas munkavállalása.
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat.
 • Munkaadói adómentes támogatás végtörlesztéshez.
 • Elvárható jövedelem megállapítása.
 • Munkavállaló közrehatása a balesetében.
 • Kárfelelősség munkáltatói jogutódlás esetén.
 • Jutalék esedékessége munkaviszony megszüntetésekor.
 • Munkáltatói hozzájárulás másik munkaviszony létesítéséhez.
 • Kormánytisztviselőket megillető jubileumi jutalomra vonatkozó szabályok.
 • Juttatások a munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén.
 • Munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodás írásba foglalása.
 • Munkaügyi felügyeleti hatáskörök.
 • Védett kor és a 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető nyugdíj.
 • Jubileumi jutalom, kedvezmények.
 • Vezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok.
 • Büntetés-végrehajtás területén dolgozó nő nyugdíjba vonulása.
 • Kárigény elévülése rokkantnyugdíjas esetén.
 • Műszakpótlék megállapítása a munkavállaló részére.