Csongrád Megyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 94.sz.

 • Pedagógus besorolásnál figyelembe vehető jogszerző idő.
 • Éjszakai pótlékra való jogosultság.
 • Határozott idejű vezetői munkaviszony felmondásának indoka.
 • Szabadság-jogosultság részmunkaidőben, kiadás heti kettőnél több pihenőnap esetén.
 • Kollégiumi nevelőtanárok munkaideje, ügyelete és annak díjazása.
 • Elvárt teljesítmény hiánya.
 • Időarányosnál több szabadság igénybevételének problémája.
 • Munkaerő-kölcsönző székhelyváltozásáról szóló tájékoztatás.
 • Kórházi alkalmazott illetmények fizetése.
 • Munkaszüneti napi munka alapján járó díjazás.
 • Kártérítés a munkaviszony munkavállalói jogellenes megszüntetésekor.
 • Munkaszüneti napi pihenőnap megszakítás nélküli tevékenységben.
 • Szabadságátvitel a következő évre.
 • Igazolatlan távollét – szabadság helyett.
 • Munkavállalók személyes adatai.
 • Havibér kifizetése munkaidőkeretben.
 • Azonos felek között létesítendő több köztisztviselői jogviszony tilalma.
 • Rendkívüli munkavégzés megtagadhatósága „cserébe” a ki nem fizetett pótlékért.
 • Beosztás szerinti rendes munkaidő egymást követő munkanapokon.
 • Pertárgyérték megállapítása munkaügyi perben.