Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 97.sz.

 • Munkabérből levonás a kölcsönvevő részére.
 • Szabadság kiadására vonatkozó megállapodás időtartama.
 • Új Ptk. a közszolgálatban.
 • Munkáltatói követelések beszámíthatósága a munkabérrel szemben.
 • Közalkalmazotti vezetői megbízás visszavonása.
 • Munkaidő-nyilvántartás és a munkavállaló aláírása.
 • Teljesítményromlás – nem alap a munkaidő-növelésre.
 • Munkaszüneti napi munka díjazása.
 • Vasárnapi pótlék pedagógusoknak.
 • Közalkalmazottat megillető pótszabadság mértéke.
 • Kötetlen munkarend megállapításának módja és feltételei.
 • Munkaidő és a munkavégzési helyre történő utazás.
 • Fizetés nélküli szabadság tartama és a jubileumi jutalomra való jogosultság.
 • Munkabérből levonás munkavállalói károkozás esetén.
 • Szabadság és fizetés nélküli szabadság – kiadási sorrend.
 • Polgári védelem.
 • Téves közalkalmazotti besorolás következményei.
 • Kollektív szerződés és a megkötésre nem jogosult szakszervezet.