Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 102.sz.

 • Bérpótlékok munkaszüneti vagy vasárnapi, illetve rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén.
 • Munkáltatói jogkörgyakorló lehetséges személye.
 • Csökkentett munkaidőben foglalkoztatott pedagógus.
 • Portás pótlékai.
 • Közalkalmazott további munkavégzésre irányuló jogviszonya.
 • Jogosulatlan bérkompenzáció levonása.
 • Azonnali hatályú felmondást követő próbaidő.
 • Munkabérből letiltás sorrendje.
 • Nevelőszülői jogviszony és a szolgálati idő.
 • Törvényes késedelmi kamat a munkaviszonyban.
 • Szabadságra való jogosultság – az elévülés kezdete.
 • Közvállalati munkajogi szabályok – jogszabály-szerkesztési pontatlanság.
 • Magyar munkajog alkalmazása.
 • Munkaidőkeret és egyenlőtlen munkaidő-beosztás.
 • Távolléti díj munkaszüneti napra idő- és teljesítménybér együttes alkalmazásakor.
 • Üzemorvosi vizsgálat egyszerűsített foglalkoztatásban.
 • Közalkalmazotti illetményrendezés téves besorolás miatt.
 • Bérfizetés napjának meghatározása iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetén.
 • Megszakítás nélküli tevékenység minősítése.
 • Kiküldetés idejének elszámolása.
 • Kormánytisztviselői összeférhetetlenség – nincs szükség felmentésre.