Csongrád-Csanád Vármegyei Iparszövetség

Munkaügyi Levelek 124.sz.

 • Szabadság kiadása a felmondási idő alatt.
 • Szabadságkiadás törvényi szabálytól való eltérés a kollektív szerződésben.
 • Szabadság megszakítása munkaviszony megszüntetése miatt.
 • Szabadságmegváltás próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetésnél.
 • Szülői pótszabadság igénylése.
 • Tanulmányi szabadság.
 • Éjszakai műszak munkaszüneti napon.
 • Munkaszüneti nap vasárnapon.
 • Nyugdíjas logopédus foglalkoztatása.
 • Munkába járás költségeinek megtérítése.
 • Munkáltatói jogok átruházása – csoportos leltárfelelősség.
 • Versenytilalmi megállapodás – a kötbéren felüli kár megtérítése.
 • Szokásosan telephelyen kívül dolgozó munkavállalók munkába járása.
 • Bérgarancia alapból történő kielégítés mértéke.
 • Bérpótlékok készenléti jellegű munkakörben.
 • Havibéres munkavállalók bérfizetése munkaidőkeretben.
 • Minősítés és magasabb illetmény visszavonása.
 • Nyugdíjas pedagógus soros előrelépése.
 • Dajkát megillető illetménypótlékok.
 • Közös megegyezés – a munkaviszony megszűnésének időpontja.
 • Beteg hozzátartozó ápolása felmondási idő alatt.
 • Hat hónapon belüli visszavétel a korábbi munkakörbe.
 • Közösségi oldalakon történő kommunikáció.